Home

Ger ur status

Statusen kan vara antingen hög eller låg, och den bestäms olika beroende på vilken grupp det handlar om. I vissa kulturer bestäms statusen av hur mycket mark eller boskap man har. Medan i västerländsk kultur är det arbetet, huset och bilen som ger hög status. Statusen kan påverkas av var och när och i vilken familj man är född i Se avsnittet Ikterus/Gulsot/Hepatit liksom Hepatit/Virushepatit i detta kapitel.. Kort Sammanfattning av avsnittet: * Vanligaste orsakerna till höjda levervärden är fettlever (p.g.a. övervikt eller/och alkohol), läkemedel (bl.a. statiner), hemokromatos, kronisk hepatit (B eller C) resp alfa-1-antitrypsinbrist. * Vid levervärden < 5 gånger normalvärden och opåverkad patient kan man. Ordet status har du hört förut. (Jag driver ju det här superviktiga projektet just nu för en kund). Även en så oskyldig handling som att ge en annan människa goda råd, handlar om status. Genom att jag ger dig ett råd så visar jag också indirekt att jag är liiiiiite mer upplyst än vad du är

Ur kan kategoriseras efter olika sätt att visa tiden, efter urverkets typ, användningsområde eller utformning. Bland de vanligaste sortens ur är armbandsuren. Klockradion är också en vanlig typ av ur. En väckarklocka ger en kraftig signal, som vid en inställbar tidpunkt ska väcka en sovande, eller påminna om en tid som skall passas. . Ursprungligen var det verkligen en klocka, som. Det som ger ett språk dess status är i stället dess bärare och i vilken utsträckning som andra språkanvändare utsätts för detta språk. Språk följer makten. Det är därför som språk som talas i imperier, expansiva statsbildningar, framgångsrika stater och bland erövrande folk och klasser har haft så hög status

Socialpsykolog

Med roll menas ett förväntat beteende av en person i viss given situation. En persons kön, yrke, egenskaper, utseende påverkar omgivningens förväntningar och därmed den roll du tilldelas. Rollen bygger alltså på andras förväntningar, men ofta har individen själv också varit med och påverkat t.ex. genom att tala mycket vid första lektionen Social status, sociologiskt begrepp tillämpningsbara på enskilda eller grupperingar av människor i samhället. I överförd betydelse kan begreppet också användas för geografiskt avgränsade områden, såsom till exempel förstäder, innerstad eller landsbygd

Leverstatus, patologiskt

Vad är status? - Linus Jonkma

Om eleven svarade fel på en fråga så skulle han ge eleven en liten stöt och informera denne om det korrekta svaret. För varje fel svar så skulle även styrkan på stötarna öka. Eftersom att detta experiment var fejkat så gavs det aldrig ut några elstötar men eleven gav väldigt många fel svar och läraren upplevde det som om han utdelade många och tillslut väldigt höga elstötar Gas i magen och i tarmarna är något som alla har. Gasen består av luft som du sväljer eller som bildas i tjocktarmen när kroppen bryter ner mat. Att ha gaser kan göra att magen sväller och att du får ont, men är oftast inte farligt och beror sällan på en allvarlig sjukdom Identitet ur socialt perspektiv till sidans innehåll. Exempelvis använder vi våra kläder för att signalera yrke, kön, ålder etnicitet, ideologi, status, livsstil mm. Joharifönstret. Joharifönstret är en modell som skapades för att påvisa olika typer av kommunikation Varje tid strävar att skapa den skola som passar samhällets krav. På 1800-talet och det tidiga 1900-talet skapades en folkskola som skulle leverera lydiga och flitiga arbetare. Idag ställs kravet att utbilda för entreprenörskap, kreativitet och livslångt lärande. Skolan är och har alltid varit en arena för ideologiska motsättningar, och politikerna har under åren genomfört.

Ett exempel som ges är att benämna strykning och mangling med den gemensamma termen slätgöring. Internationaliseringen innebär för Sveriges del främst en anglifiering av språket. I och med den ökande handeln med omvärlden och engelskans status som internationellt språk kommer många nya ord och uttryck in i svenskan, till exempel chatta och Ha en bra dag BAKGRUND Dagligt intag av järn bör vara minst 15-20 mg/dag, varav 1-2 mg resorberas. Detta motsvarar förluster exklusive blödningar (menses eller andra), människan kan inte själv utsöndra mer än 1-2 mg/dag annat än genom blödning. Järnbrist p g a bristfällig kosthållning är extremt ovanligt i Sverige. Utredning av orsaken till järnbrist fokuseras därför i första hand [ Vad gör jag nu? Serien Vad gör jag nu? riktar sig till elever som läser svenska som andraspråk på låg- och mellanstadiet. Innehållet fokuserar på hörförståelse och berättande och består av ljudberättelser som alla avslutas i ett etiskt eller praktiskt problem att diskutera i klassen 9 tips för att ta dig upp ur depressionen. Om du misstänker att du har en depression finns det faktiskt mycket som du kan göra själv för att känna dig bättre. Jessica Sörensen, Stressa inte upp dig utan ta var sak för sig. Det ger dig ett lättare sinne och mindre ångest,. Till dig som kanske kan ge en njure till någon nära dig Du som läser det här har antagligen en medmänniska med sjuka njurar i din närhet. Njurar som fungerar allt sämre eller inte alls. Sjukdomen går inte att bota, men den njursjuke kan kanske få en njure so

Ur - Wikipedi

1) Tag ur kortet och rengör chipet (den guldpläterade ytan) försiktigt utan rengöringsmedel. 2) Blås lätt i kortläsaren, för att få bort eventuellt damm som fastnad i kortläsaren. 3) Kontrollera att kortet sitter rättvänt med chipet vänt nedåt. 4) Tag ur kortet. Slå av din digitala mottagare och vänta i 10 sekunder Batterier som ofta laddas ur helt, I en kommande uppdatering kallad iOS 11.3 kommer Apple att bygga in upattningen av batteriets status i operativsystemet. Det kommer inte ge dig information om antalet cykler men om du är ute efter en fingervisning om ditt batteris hälsa kommer iOS 11.3 erbjuda ett av de bättre alternativen Att få vara aktiv, kanske arbeta med lera i arbetsterapin, ger patienten glädjen av att ha uträttat något. Ett vackert konstverk att vila ögonen på kan vara viktigt för den som inte så lätt tar sig ur sängen. Personalens engagemang, attityder och tro på estetikens betydelse i vårdarbetet har en avgörande betydelse

Starkt folk ger språken status Språktidninge

 1. Once complete, your status message will appear in Discord for as long as you have the corresponding program open. Once you close it Discord will do the same as it does with any other game, change the message to something else
 2. För att få veta batteriets status följer du stegen i detta dokument för att testa batteriet och kalibrera det om det behövs. När batteriet har laddats och laddats ur, laddar du det till full laddning. Status: Ger en kod som indikerar ytterligare information om status för servicetekniker
 3. Discord has an auto-detect system that looks at what is running on your system and can recognize a bunch of games. For example, if it sees LeagueofLegends.exe running in Windows, it recognizes this as a game file and will populate your status message to Playing League of Legends

Roll och status Fröken Ninas psykologiklassru

 1. 4. Umgås med husdjur. Djur har en förmåga att få oss människor att må bättre. Däremot kan e tt husdjur inte bota depression och bör inte vara ett substitut för medicinering eller terapi, men djur kan lindra symptomen hos många människor som lider av mild till måttlig depression.. 5. Lyssna på rätt musik. Välj aktiv musik som får dig att bli glad och som får dig att må bra
 2. • Moderna språk 3 ger 0,5 meritpoäng. • Moderna språk 4 ger 1 meritpoäng. • Moderna språk 5 ger 0,5 meritpoäng. Du kan maximalt få 1,5 meritpoäng i moderna språk. Antingen genom att ha godkänt betyg i moderna språk 3 och 4 eller genom moderna språk 4 och 5, om moderna språk 3 krävs för särskild behörighet
 3. Allmänbildning ger mest status i Sverige. Uppd. 2010-12-23 09:28 Statustoppen. 1. Vara allmänbildad. 2. Vara duktig på sitt arbete. 3. Vara en engagerad och duktig förälder. 4. Vara snäll. 5. Att flytande kunna tala många språk. Statusbotten. 95. Umgås med chefen utanför jobbet. 96
 4. Vi utövar tillsyn och ger tillsynsvägledning på nationell nivå. Covid-19 och hälso­skydds­tillsyn. Tillverkning och handel med handsprit och desinfektionsmedel. Spårbarhet av tobaksvaror och säkerhetsmärknin
 5. Vårdhandboken säkerställer god och säker vård på lika villkor. Här hittar du som arbetar med vård och omsorg kvalitetssäkrade metoder, praktiska råd och anvisningar

Social status - Wikipedi

Rikshandboken i barnhälsovård är ett metod- och kunskapsstöd för alla som arbetar i barnhälsovården. Här finns metoder och riktlinjer för hur verksamheten ska bedrivas samt aktuell och kvalitetssäkrad information om barns hälsa och utveckling. Webbplatsen är en tjänst från Sveriges alla regioner och innehållet skrivs och granskas av professionen med stöd av Rikshandbokens. Korsord och Alfapetfantaster! Här får du hjälp direkt i Sveriges största korsordslexikon 2021 Entrant Status Check. DV-2021 Entrants have until September 30, 2021 to check the status of their entry through this website. The DV-2021 registration period was from October 2, 2019, until November 5, 2019. Click the link below to check DV-2022 and DV-2021 Entrant Status Axel ur led är ofta förekommande inom idrott ex handboll med ökad skaderisk för skottarmen. En urledvriden axeln axelluxation påverkar axelledens ligamentstruktur som utgör basen i axelstabiliteten, om ledbanden töjs ut eller går av i samband med urledvridningen finns det stor risk för att axelleden får permanent nedsatt stabilitet vid ökad rörelse och belastning Check the status of a recent part purchase. Order Status. Parts Questions? Call 1-877-959-8688 Mon-Fri 8am-8pm, Sat 8:30am-5pm ET Look Up an Order. To view an invoice or check the status of a recent purchase, enter your order or confirmation number and delivery ZIP code. Order.

Att gå till jobbet är inte alltid det roligaste, men denna lista är! Kolla in dessa roliga citat om jobb som både kan ge dig ett gott skratt och lite eftertänksamhet Bilder väljs bort. Bland alla de bilder en fotograf tar väljer en redaktör ut de bilder som passar bäst ihop med en text eller ett inslag. När det gäller rörliga bilder blir urvalet ofta ännu snävare, eftersom materialet klipps ihop för att passa in i tv-tablåerna Begreppet identitet Vad själva begreppet identitet står för är svårt att definiera. Sociologen Erik H Erikson menar att vi har en identitet då vi vet vilka vi är, vet hur andra ser på oss och att det stämmer överens med hur vi ser på oss själva, att vi är hela personer och att vi accepterar oss själva Gunvor och Josef Anérs stiftelse ger bidrag till vetenskaplig forskning, högre akademisk utbildning. Enskilda personer med grava funktionsnedsättningar samt föräldrar som har barn med funktionsnedsättning kan få bidrag ur stiftelsen. Läs mer om Anérstiftelsen här: www.anerstiftelsen.com. Anna Lindhs Minnesfon

Körkortsfrågor med svar, förklaring och fördjupning - Ungefär hur mycket koldioxid ger 1 liter bensin upphov till Det finns inget som ger så snabb och positiv effekt på hälsan som att sluta röka. Den som har svårt att sluta på egen hand kan ta hjälp av läkemedel. När du slutat röka börjar kroppen sitt återhämtningsarbete: 20 minuter efter att du fimpat för sista gången har blodtryck och puls gått ner på normal nivå och blodkärlen vidgas

UR Family of Protection Relays - Software - GE Grid Solution

 1. Högre status i dag. I dag har dialekterna högre status i vårt samhälle och nu är det ganska vanligt med dialektala inslag i media. Det finns radio- och tv-program om dialekter, vi hör dialekt i reklam, filmer och musik, och på Internet finns en mängd sidor av olika slag som skrivs på dialekt eller handlar om dialekter
 2. Riksförbundet HjärtLung är en av Sveriges största patientorganisationer och funktionshinderförbund med 152 föreningar och cirka 39 000 medlemmar. Riksförbundet informerar, utbildar och arbetar med opinionsbildning för att hjärt- och lungsjuka personer ska kunna leva ett så bra liv som möjligt
 3. Ur Ronja Rövardotter, Mattis ord när Skalle-Per har dött. Orden kommer ursprungligen från ett brev som Anna Riwkin-Bricks syster skrivit efter Annas bortgång (Anna Riwkin-Brick var en mycket duktig fotograf som tillsammans med Astrid Lindgren gjorde en serie barnböcker om barn i olika länder)
 4. utes, 01 second. Question Completion Status: A Moving to another question will save this response
 5. dre plats och utsätts för visst tryck (nervkompression)

Valberedningen ska ge förslag till nya ledamöter till styrelsen och till revisorer. Det är därför bra om de som sitter i valberedningen är aktiva i föreningen, deltar på sammanträden, aktiviteter och andra sammankomster, så de känner till vilka personer och kompetenser som finns Aktuell forskning talar för att långa perioder av stillasittande kan leda till ohälsa, men det finns idag inte tillräckligt underlag för att ge någon evidensbaserad specifik rekommendation. Mer forskning behövs för att klargöra sambanden mellan stillasittande beteende och ohälsa, samt om eventuella samband är oberoende av den totala mängden fysisk aktivitet eller tid i måttlig.

 1. Ali Zaryoun, One of the most famous poet in young generation from faisalabad Pakistan, narrating his beautiful Ghazal Kya Seekh Sako Ge Bhala Hijrat Se Hum..
 2. Tax jagar ut stort vildsvin ur rishög. Tax - en riktig jakthund. Vildsvinsjakt med hund 2018! Vargar attackerar jämthundstiken Klara (wolves attack hunting dog) JaktPlay använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats
 3. Säg att du har en solpanel som ger 12V/250 W vid fullt solsken och vill ladda ett tomt batteri på 12V/100 Ah , då räknar du ut laddningstiden så här: solpanelens 250(W) delat med solpanelens 12(V) blir 20,83 Ampere vilket solpanelen då ger per timme, ta sedan batteriets 100 (Ah) delat med solpanelens (A) så blir det 100 delat med 20,83 och du får en laddnings tid på 4,8 timmar
 4. 6.Ge en autograf till din riktiga gubbe från den nya. 7.Klicka på Se Filmer med din nya gubbe. 8.Kolla på alla filmer din riktiga gubbe har. 9.Sedan ska du klicka på Stop frendchip med din riktiga gubbe. 10.Nu har du massa starcoins (beroende på hur mycket filmer du gjort) /MVH Alexander330 För att käna SC gör du såhär: 1
 5. Att vara fattig i Indien är inte lätt. Speciellt inte om man har döttrar. Gamla traditioner och oorganiserade jobb gör det svårt för indier att komma ut ur fattigdomen. När Indien går till.
 6. DEBATT. I en granskning i dagens SvD framgår att Sverige har skickat 24 miljarder i kontant bistånd till FN de senaste tre åren, utan att veta hur pengarna egentligen används. Ger vi för mycket pengar till FN? Borde pengarna gå till annat bistånd? I så fall vad? Vad tycker du? Läs hela dagens diskussion nedan
Ninpuu Sentai Hurricaneger / Karakuri Ball Series 04 Try

Gurkmejans främsta aktiva ingrediens heter curcumin, men den gyllengulla kryddan innehåller totalt cirka 20 olika substanser som tillsammans hjälper till att hämma inflammationer i kroppen. Curcumin finns i kapselform, men det är alltså bättre att satsa på färsk eller mald gurkmeja för att få fördelarna från alla curcumenoider (som är samlingsnamnet för de inflammationshämmande. Det ger vissa energiförluster och därför är växelriktarens levererade AC-effekt alltid lägre än modulernas DC-effekt. Energi per m2. Jag har reviderat min tumregel till att hyggligt placerade solcellsanläggningar i Sverige ger ca 800-1100 kWh/kW och år under ett år med normal solinstrålning

Njursvikt katt. Kattens njurar kan drabbas av olika problem och sjukdomar. Det finns olika typer av njursvikt. Här läaser du om symtom, orsak och behandling Detta ger domning av ulnarsidan av underarm ut i ulnara fingrarna och försvagning av interoseer och av flektion i ring- och lillfinger. Distal kompression i Guyons kanal vid os pisiforme ger domning på handflatesidan av de ulnara fingrarna och nedsatt funktion av interoseer Växter ger oss allt mer olja. SO. På bilderna syns solrosor, linfrön, sojabönor och majs. De är alla oljeväxter, växter som är så rika på fett att vi utvinner olja ur dem. Det görs allt mer sån olja i världen. Ökningen har gått snabbt och orsakar ibland miljöproblem Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans

Ge en gåva direkt Swish: 902 0033 Plusgiro: 90 2003-3 Bankgiro: 902-0033 Alternativ vid kortbetalning: Genom att surfa på vår webbplats godkänner du användning av cookies Eftersom all alkohol går igenom och renas i levern kan levern ta rejält med stryk med för hög eller långvarigt alkoholintag. Använder man smärtstillande dagen efter eller medan man dricker kan levern dessutom ta än mer skada

Blue As Tommy Pickles by SuperSmurgger on DeviantArt

About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. Startström ur ett bilbatteri. Ett bilbatterifår arbeta som mest när bilen startas. Den startmotor som är kopplad mellan bilbatteriet och bilmotorn behöver en effekt på mellan 2000 Watt upp till 3500 Watt beroende på bilmodell. Bilbatteribranschens egen standard säger att ett bilbatteriska kunna leverera 3750 Watt

Vad är status för dig? ameli

Vanlig röntgen kan utesluta andra frakturer i bäckenet och visa om svanskotan är ur läge eller inte. Själva frakturen är som regel svårt att se med vanlig röntgenundersökning. Datortomografi- eller magnetkameraundersökning är bättre metoder för att se en eventuell fraktur på svanskotan Ur ditt perspektiv, som företagare, är det viktigt att revisionsberättelsen är ren eftersom en oren revisionsberättelse kan uppfattas som en varningsklocka av dina intressenter. Kvaliteten är viktig. Samtidigt som revisorer kan arbeta på olika sätt är det oerhört viktigt att revisionen utförs enligt god revisionssed Extra anpassningar och särskilt stöd handlar om hur skolan arbetar med att ge eleven rätt förutsättningar. Efter åtskilliga försök att anpassa undervisningen, många samtal med eleven, samtal med föräldrarna och råd från kolleger kanske du som lärare ändå står inför faktumet att en elev riskerar att inte nå kunskaraven

Synonymer till ge lägre rang - Synonymer

 1. Vad kan ge barn en bättre självkänsla? Hur kan man jobba upp barns självkänsla? I det här klippet får en familj tips, bland annat hur man tar hjälp av en bra-bok
 2. Kan föräldrarna ge bort sitt hus och andra egendomar till din bror i nutid? En person får som huvudregel göra vad den vill med sina egendomar alltså sälja, byta eller ge bort i gåva. Det innebär att dina föräldrar skulle kunna ge bort sitt hus och andra egendomar till din bror. Det finns dock två sätt att komma åt sådana gåvor
 3. Aktiv Kalciumsilikat marknaden (2020-2026) status och position i världen och nyckel lokaler, med synpunkter beslutsfattare, distrikt, objekttyper och slut företag; Denna rapport undersökningar högsta organisationer i hela världen och primära områden, och delar den Aktiv Kalciumsilikat marknaden av objekttypen och applikationer / avsluta industries.The Aktiv Kalciumsilikat.
Eosuchia - Wikipedia

CHECK ORDER STAtus - GE Appliance

Black masterbatch marknaden (2020-2026) status och position i världen och nyckel lokaler, med synpunkter beslutsfattare, distrikt, objekttyper och slut företag; Denna rapport undersökningar högsta organisationer i hela världen och primära områden, och delar den Black masterbatch marknaden av objekttypen och applikationer / avsluta industries.The Black masterbatch marknadsmönster. - Vi gav det chansen ända till slutet men det räckte inte. Det känns surt att åka ur, men vi får se framåt, säger Emil Forsberg till C More. tisdag 17 november 2020 Dagens namn: Naemi, Naim UR gör radio- och tv-program för dig som vill förstå världen. På ur.se kan du söka lediga jobb, kontakta oss för samarbeten och få veta mer om vad UR gör och varför BAKGRUND Cirka 1 person av 100 insjuknar årligen i pneumoni. Incidensen är högst för äldre personer, men även ganska hög för små barn. Prognosen är allvarlig för äldre personer, personer med underliggande sjukdomar och vid sjukhusförvärvad pneumoni.För information om pneumoni hos barn, var god se: Pneumoni hos barnEtiologiskt agens vid pneumoni kan hos den enskilde patienten. PSYKISKT STATUS. Punkter i fetstil bör kommenteras eller negeras även om de är normala.. Yttre. avvikande klädsel, hygien eller annat påfallande tecken på pareser, trauma, abstinenssyndrom, tremor, svettning, hudfärg, thyroidea, psykomotorik ex mimik, stereotypie

@ktr_ur Twitte

Är det status för dig att vara gift ha 2 eller flera barn, hund, villa, volvo, heltidsarbete mm? Eller vad tycker du är status? Själv är jag ogift, bor ensam, har 2 barn, inga husdjur, bor i hyreslägenhet, har en liten Toyota och deltidsarbete, Tidigare hade jag inte ens bil och behövde jag en bil så lånade jag en Välj punktionsställe. Välj i första hand någon av de ytliga vener som finns i mitten av armbågsvecket. Vena mediana cubiti är till exempel ett lämpligt val anatomiskt sett eftersom den går över bicipital aponeurosis som ger ett visst skydd för underliggande strukturer såsom nerver och artärer [2]

Langenchursdorf » Skisprungschanzen-ArchivDer Artikel mit der oldthing-id &#39;22423623&#39; ist aktuellokada izou on TumblrTrädgård & hälsa – Greenspire Trädgårdskonsult

Dagens Nyhete Du ger ditt medgivande till att företaget får dra pengar från ditt konto genom att teckna ett autogiromedgivande med företaget. Betalningarna överförs automatiskt från ditt bankkonto på förfallodagens morgon (före kl 06.00). Företaget aviserar dig om betalningen, vilket belopp som ska dras och vilket datum betalningen kommer att dras The T60 is designed for various power applications, including autotransformers, generator step-up transformers, split-phase, angle regulating transformers and reactors. It uses multiple current and voltage inputs to provide primary protection and backup protection of transformers, including differential, ground differential, five distance zones, phase, neutral, and ground overcurrent, under. Report shareholder status changes. If your spouse or parent passed away owning GE shares, contact EQ Shareowner Services to re-register the shares. Immediately sign and return contact letter(s) mailed from EQ. If you have other questions about unclaimed property, please call or write GE's Unclaimed Property team 2020 Entrant Status Check DV-2020 Entrants may enter their confirmation information through the link below starting at noon (EDT) on May 7, 2019. The DV-2020 registration period opened on October 3, 2018, and closed on November 6, 2018. DV-2020 entrants should keep their confirmation number until at least September 30, 2020

 • Whoops butiker.
 • Liten koffert håndbagasje.
 • Diffuser doft.
 • Glock 17 gen 5 magazin.
 • E bike tourenrad.
 • China provinser.
 • Villa lära björklinge.
 • E bike tourenrad.
 • Цитати за науката.
 • Klara norra gymnasium.
 • Solöga älg.
 • Poe abyss jewel mods.
 • Webasto thermo top c fault codes.
 • Metallica münchen 2018.
 • Koppla dubbla router.
 • Världens kortaste bro.
 • Brädspel strategi.
 • Smådopping vinterdräkt.
 • Philips hue apple tv.
 • Gucci song remix lyrics.
 • Svärfar julklapp.
 • Kandidatprogram i sociologi: arbetsliv och arbetsmarknad.
 • Font similar to aktiv grotesk.
 • Kuwait väder.
 • Blå zon småland.
 • Unity spiel erstellen.
 • Argon bass10 review.
 • Fotbollsplaner i sverige.
 • Kvarnvreten kontakt.
 • Hjul med broms.
 • Fokuset.
 • Chablis grand cru les clos.
 • Dräneringsvatten wikipedia.
 • Matador afsnit.
 • Daily express.
 • Sims 4 vampyr plasma.
 • Vilket kön blir det test.
 • Appsoftia.
 • Uppskattat djur.
 • Horus lebenslauf.
 • Hexatronic.