Home

Pts individundersökning

Om PTS Individundersökning. Om Svenskarnas användning av telefoni och internet - PTS individundersökning 2017. Målgruppen för undersökningen är allmänheten i Sverige mellan 16-75 år. Urvalet är ett riksrepresentativt slumpmässigt urval som omfattar 4000 individer PTS har från och med 2019 ändrat namnet på undersökningen till Användning av internet och telefoni i Sverige 2019 - PTS individundersökning. Under 2019 genomfördes undersökningen av Point AB. Vid denna mätning var det möjligt att besvara enkäten per post, online eller via telefon Individundersökning 2017 Frågeformulär. Individundersökning 2015 Frågeformulär. Individundersökning 2013 Frågeformulär. Individundersökning 2011 Frågeformulär. Individundersökning 2010 Frågeformulär. Individundersökning 2009 Frågeformulär. Individundersökning 2008 Frågeformulär. Individundersökning 2007 Frågeformulä Rapport - Användningen av internet och telefoni i Sverige 2019 - PTS Individundersökning. Tabeller - Användningen av internet och telefoni i Sverige 2019. Frågeformulär - Användningen av internet och telefoni i Sverige 201 PTS Individundersökning 2017. Målgruppen för undersökningen är allmänheten i Sverige mellan 16-75 år. Urvalet är ett riksrepresentativt slumpmässigt urval som omfattar 4000 individer. Datainsamlingen genomfördes mellan augusti och november 2017 och respondenterna fick välja om de ville svara postalt eller via webben

Om PTS Individundersökning

Användning av internet och telefoni i Sverige 2019 PTS-ER

PTS verkar för långsiktigt hållbar konkurrens och för att konsumenten ska vara välinformerad för att lätt kunna välja bland olika tjänster och operatörer. Sedan år 2002 har PTS genomfört en enkätundersökning, kallad Svenskarnas användning av telefoni och internet - PTS individundersökning, med avsikten att g PTS är en myndighet under Näringsdepartementet. PTS vision är att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post Kontaktinformation nummertjanster@pts.se 08-6785500. Mer kontaktuppgifter Om webbplatsen Till pts.se. Avsändare: PTS. 5 april, 2018 PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2017.

Tidigare frågeformulä

Dokumen

Det framgår av Post- och Telstyrelsens, PTS, årliga individundersökning. Ytterligare 19 procent bland dem som är anslutna med lan eller fiber är osäkra på om de kan byta internetoperatör. Men i många fall kan alla dessa konsumenter faktiskt byta operatör enligt PTS Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport Svenskarnas användning av telefoni och internet - PTS individundersökning 2015. Andelen som uppgav att de anser att täckningen i mobilnäten är god var i årets undersökning nästan 80 procent av de tillfrågade, mot 75 i förra undersökningen 2013 Källa: PTS individundersökning 2013. Mobil hemtelefon. Vill du säga upp din hemtelefon, men ha kvar telefonnumret? Då kan mobil hemtelefon vara något för dig. Finns i två olika varianter: I mobilen Hemnumret kopplas till din mobil, så att alla samtal kommer dit

PTS Individundersökning omfattar fast telefoni, mobil telefoni samt internet ur ett konsument perspektiv, och kommer att publiceras i november. Karin presenterar de rykande färska resultaten med fokus på mobilt bredband på Internetdagarna TV-tittande och dess utveckling i Sverige - PTS individundersökning. Våra TV-vanor undersöks vartannat år av Post- och Telestyrelsen genom en enkätundersökning, här tittar vi närmare på resultatet. Ny undersökning från IP-Only visar att snabbt bredband påverkar effektivitet och hur vi mår när vi jobbar hemma de tillfrågade i PTS individundersökning för 2015 uppgav att de enbart såg på tablålagd tv, vilket kan illustrera den digitala klyftan, mellan å ena sidan de som kan och är vana vid att ta vara på digitaliseringens möjligheter och de som inte kan eller är vana vid detta. TV-sändningar via satellit inleddes i Sverige 1989. År 2016 had

Enligt PTS individundersökning 2013 ansåg 89 % av tillfrågade svenskar att mobiltäckningen är ok, bra eller mycket bra - men svenska mobiloperatörers täckningskartor och täckningsinformation har under 2013 varit ifrågasatta avseende både korrekthet och användarvänlighet, något som dagens branschöverenskommelse ska åtgärda Jag läser PTS rapport - Svenskarnas användning av telefoni och internet - PTS individundersökning 2015.I den framkommer det att andelen som tycker att mobiltäckningen är bra ökar. Andelen som uppgav att de anser att täckningen i mobilnäten är bra var i årets undersökning nästan 80% av de tillfrågade, mot 75% i förra undersökningen 2013 Enligt PTS Individundersökning 2011 framgår det att individer som bytt till mobilt bredband hade bytt från xDSL. Det är visserligen 2 år sedan studien genomfördes men med tanke på de senaste årens utveckling av LTE finns det anledning att anta att denna utveckling fortsätter. Studeras PTS Svensk Telemarknad sjunker antalet ADSL-abonneman

PTS Individundersökning 2017 - Internetstiftelse

Källa: PTS, Svenskarnas användning av telefoni och internet PTS individundersökning Andel (%) 5.b.1 Andelen individer som äger en mobiltelefon fördelat på kön Valda till (a) riksdagen Valda till (b) kommun- och landstingsfullmäktige Personer som blivit utsatta för sexualbrott 2016-2017 Chefsposition Källa: Yrkesregistre Individundersökning 2008, PTS-ER-2008:24). Studier visar också att allt fler barn och ungdomar använder Internet. Enligt en undersökning från Medierådet 2008 uppgav t.ex. 86 procent av barnen (9-12 år) och 97 procent av de unga (12-16 år) att de använder Internet på sin friti PTS statistikportal innehåller dataunderlaget till flera rapporter. Utöver Svensk telekommarknad även PTS individundersökning och PTS prisrapport. I portalen finns också data om mobiltäckning och bredband samt om den nordisk och baltiska marknaden (på engelska) Just bland avgifterna döljer sig en annan inkomstkälla för operatörerna som få kunder känner till, enligt PTS Individundersökning från 2010. Många operatörer har numera en fast minutkostnad. Det innebär att den som ringer får betala för en hel minuts samtal trots att det bara pågick i fem sekunder Enligt en undersökning utförd av PTS är vi ganska nöjda med våra mobiloperatörer och den täckning de tillhandahåller. Andelen svenskar som anser att operatörerna har mobilnät med god täckning ökar. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport Svenskarnas användning av telefoni och internet - PTS individundersökning 2015. De som uppgav att de anser att täckningen [

Det visar rapporten Svenskarnas användning av telefoni och internet - PTS individundersökning 2017 som Post- och telestyrelsen låtit ta fram. Pressmeddelande från Post- och telestyrelsen: Nästan alla, 98 procent, använder sin mobiltelefon för privat bruk Enligt PTS senaste individundersökning som gjordes 2015 hade 1 procent av befolkningen, det vill säga runt 99 000 personer, enbart ett fast telefonabonnemang. Källa: Post- och telestyrelsen. Post- och telestyrelsen, Stockholm. 1,9 tn gillar. Post- och telestyrelsens vision är att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post I PTS individundersökning 2015 uppgav en knapp fjärdedel att de tittade endast på traditionell tablå-tv medan 11 procent uppgav att de enbart använde strömmade tjänster. T

Svenskarnas användning av telefoni och internet 2017 PTS

PTS individundersökning av telefoni och Internet Camilla Jönsson, Post- och Telestyrelsen Internet förändrar svenska folkets medievanor Mediebarometern är en årlig under-sökning som sedan 1979 belyser befolkningens användning av olika massmedier. Sedan mitten av 1990-talet ingår även Internet och därmed kan v Enligt PTS senaste individundersökning som gjordes 2015 hade 1 procent av befolkningen, det vill säga runt 99 000 personer, enbart ett fast telefonabonnemang. Källa: Post- och telestyrelsen (PTS) Visa mer. Så jobbar vi med nyheter. Läs mer här! TT. Kontakta oss. Ring växeln: 0920-26 29 00 Antalet tv-abonnemang i kabel-, satellit- och marknät fortsätter att minska. Störst är tappet för marksänd tv som hade minskat med fyra procent till 547 000 abonnemang vid förra. Among Swedish youth with experience of selling sex, the Internet is the most common means of contact between buyer and seller. There are few descriptions of how these contacts are established, but studies have indicated that young people under the age of 18 seldom engage in open prostitution online

Enligt kommunikationsmyndigheten PTS Individundersökning 2009 använder 91 % av svenskarna mellan 16-75 år Internet, i stort sett varje dag. 2002 låg den siffran på 45 %. Enligt samma undersökning svarar endast 11 % av befolkningen att deras hushåll inte har tillgång till Internet, i motsat I en individundersökning 2007 från PTS framkommer att det är osäkert hur väl konsumenter klarar av att skilja på operatören för abonnemanget och operatören för samtalen. Det som gällde 2007 gäller även idag. Det är således inte förvånande att missförstånd kan uppstå hos konsumenter Internetstiftelsen ansvarar för den svenska toppdomänen.se och främjar utvecklingen av internet.Kärnverksamhet är att administrera och sköta den tekniska driften av .se-domänerna, sedan 2013 ansvarar stiftelsen också för toppdomänen .nu.Utöver det driver Internetstiftelsen på en positiv utveckling av internet i Sverige genom flera olika initiativ Till exempel har A-focus använt information från PTS Bredbandskartläggning 2012 samt PTS Individundersökning 2013. I dessa har såväl de svenska som de europeiska målen uttrycks i andel hushåll. I Sverige har det saknats tillförlitlig statistik om det faktiska antalet hushåll 1,.

Post- och telestyrelsens (PTS) rapport Svenskarnas användning av telefoni och internet - PTS individundersökning 2015, visar att drygt 94 procent av de svarande använder internet hemma. 2015-09-21 Ny chans till fiber för alla Hönöbo Enligt PTS senaste individundersökning som gjordes 2015 hade 1 procent av befolkningen, det vill säga runt 99 000 personer, enbart ett fast telefonabonnemang. Källa: Post- och telestyrelsen (PTS) Visa mer. Så jobbar vi med nyheter. Läs mer här! TT. Kontakta oss Enligt PTS senaste individundersökning som gjordes 2015 hade 1 procent av befolkningen, det vill säga runt 99 000 personer, enbart ett fast telefonabonnemang. Källa: Post- och telestyrelsen (PTS) ekonomi, affärer och finans privatekonomi . Frågor om annonser, familjematerial, prenumeratione

I en individundersökning 2007 från PTS framkommer att det är osäkert hur väl konsumenter klarar av att skilja på operatören för abonnemanget och operatören för samtalen. Det som gällde 2007 gäller även idag. Det är således inte förvånande att missförstånd kan uppstå hos konsumenter. * Post- och telestyrelsens individundersökning Så efterfrågar vi elektronisk kommunikation, rapportnummer PTS-ER-2006:01 . För mer information, vänligen kontakta: Thomas Ekman, ansvarig för privatmarknaden på Tele2 Sverige AB, tel. 08-56 26 40 00 eller Tele2 Mediaservice 08-56 26 46 26 Individundersökning PTS rapportnummer PTS-ER 2010:25. Kommunikationsmyndigheten PTS. 17. 19 Det är främst de äldre, 65 år eller äldre, och de som uppgett att de inte har tillgång till dator som säger att de inte direkt medvetet har gjort några val för att undvika talsyntes

Dokument PTS

 1. En undersökning som utförts av Post- och telestyrelsen (PTS) visar att 90 procent av Sveriges befolkning (16-75 år) använde Internet under 2008, inkluderat både användning privat och i arbete, varav 75 procent i stort sett varje dag (PTS, Svenskarnas användning av Telefoni & Internet, Individundersökning 2008, PTS-ER-2008:24)
 2. Nästan hälften (48 procent) av svenskarna använder sin mobiltelefon för att sköta samhällstjänster. Det visar rapporten Svenskarnas användning av telefoni och internet - PTS individundersökning 2017 som Post- och telestyrelsen låtit ta fram
 3. This situation is difficult to control since participation in the survey is closely related to individual appreciation and perception. The detailed representativeness of the sample can be found in PTS's (2010) individual survey report, which indicates that the sample proportion is generally acceptable as representative of the actual population
 4. teckenspråkstolkar tv-program. Även Post- och telestyrelsen (PTS) och Myndigheten för delaktighet har bidragit med information. Följande leverantörer av tillgänglighetstjänster/tekniker har också bidragit med värdefull information; Br. Ström, Westreamu, Svensk medietext, Syntolkning Nu och TSP-AB. 2.2.5Undersökningspanel
 5. Svenskarnas användning av telefoni och internet 2011, PTS Individundersökning 2011. Report PTS­ER 2011:23. 14. SCENIHR. Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks. Opinion on Potential health effects of exposure to electromagnetic fields (EMF). 2015. 15
 6. 1 Inledning - en strategisk uppföljning. År 2006 beslutade 1 Sveriges regering om en nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 20
 7. PTS, Post- och telestyrelsen, har publicerat sin individundersökning som bland annat visar på ett ökat tv-tittande på webben. [Dec 2015] Läs mer. Undersøgelse om digital radio i Danmark. 360 graders undersøgelse, med det formål fortsat at kvalificere de mediepolitiske beslutninger på radioområdet. [Dec 2015] Læs mere Download PD

Mobiletelephonesandbraintumours Evidence is reassur ing, but continued monitor ing of health registers and prospectiv e cohorts is still warrante pts, 2010 PTS (Swedish Post and Telecom Agency), (2010). Svenskarnas användning av telefoni & Internet 2010: Individundersökning 2010 [Swedes' use of telephony & Internet 2010: Population Survey 2010] sorapidlyandreachedsuchhighnumbersthataggregatedata arehighlyinformative.Thegraphsshowthattheincidencerates forgliomahavenotrisensince1970.Handheldmobilephone PTS uppgift att verka för en väl utbyggd och robust infrastruktur på nationell nivå bör bli tydligare. Jag föreslår därför en ändring i PTS instruktion. Myndigheten får till uppgift att verka för fortsatt utbyggnad av en effektiv och säker fysisk IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet i alla delar av landet. bl.a. för att ge människor tillgång till interaktiva. För att få underlag för hur stor marknaden i Sverige kan vara har jag kikat på PTS individundersökning för 2007 som ger några hissnande siffror: · 9 av 10 svenskar använder mobiltelefon · Nästan 6 av 10 som har barn under 16 år i hushållet uppger att något eller flera av barnen har mobiltelefon med eget abonnemang

PTS - Program för Teknisk Standar

 1. ggatan 20.TELEFON VXL: 08-454 46 00. FAX: 08-791 89 72. statskontoret@statskontoret.se www.
 2. PTS (Swedish Post and Telecom Agency), (2010). Svenskarnas användning av telefoni & Internet 2010: Individundersökning 2010 {Swedes' use of telephony & Internet 2010: Population Survey 2010}
 3. The other major divergences from the overall negative literature are some findings in the Interphone Study, a multicentre brain tumour case-control study carried out in 14 countries.7 Overall, and in most subanalyses, mobile phone users were not at increased risk of cancer. However, an increased risk was seen in the highest exposure category (the top tenth)

Start PTS

 1. Till statsrådet Anna-Karin Hatt. Den 7 juni 2012 beslutade regeringen att tillsätta en kommitté, Digitaliseringskommissionen, med uppgiften att verka för att målet i den it-politiska strategin It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige uppnås och att regeringens ambitioner inom området fullföljs. Samma dag förordnades Jan Gulliksen, professor vid KTH, som ordförande
 2. Navn - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet Statistik Förändringslogg Dokument Hjälp Individundersökning Dokument pts@pts.se 08-6785500. Kontakt Om webbplatsen Pts.se. Statistikmyndigheten S
 3. Dessa är Post- och telestyrelsen (PTS), Statens energimyndighet (genom Nätmyndigheten), Järnvägsstyrelsen (tidigare Järnvägsinspektionen t.o.m. 30 juni 2004), Luftfartsstyrelsen 6 (tidigare Luftfartsinspektionen t.o.m. 2004) och Konkurrensverket 7. Nedan redovisas ett antal indikatorer för hur dessa myndigheter är utformade

Användning av internet och telefoni i Sverige - PTS

Hur tittar vi på TV i Sverige? - Bredbandsval

Svenskarnas användning av telefoni och Internet - Individundersökning 2009 - PTS-ER-2009:28. Individundersokning-2009---PTS-ER-200928/. 4 availability of high speed networks can also help in meeting the major challenges that exist in the area of environment10 PDF | On Oct 20, 2011, Anders Ahlbom and others published Mobile telephones and brain tumours | Find, read and cite all the research you need on ResearchGat om COMMUNITIES En rapportbok framtagen i ett samarbete mellan Fiber Optic Valley, World Internet Institute och Digital Futures Grou På bloggen gäller CC BY 2.5.Det innebär i korthet att så länge du anger källan och länkar tillbaka till aktuellt blogginlägg så är det fritt fram att göra vad du vill med det originalmaterial som publiceras, och som har sitt ursprung, på den här bloggen Tns Sifo, Nellevad, P. and Bergsteen, A., Individundersökning 2010 - svenskarnas användning av telefoni och Internet (In Swedish, In Swedish, Individuals investigation 2010 - Swedes' use of telephony and the Internet), PTS-ER-2010:25, The Swedish Post and Telecom Agency, 2010. Google Schola

Miljöhälsorapport 2017 (MHR 17) presenterar en aktuell bild av hur olika miljöfaktorer påverkar hälsan hos Sveriges befolkning. Rapporten beskriver även aktuell kunskap vad gäller. PTS individundersökning 2013. Stockholm: PTS . The Swedish Post and Telecom Authority; 2013. (no. PTS-ER-2013:20). [2] Statistics Sweden. Use of computers and the Strategisk uppföljning av en nationell - Government Offices of Swede

PTS ska föreslå och förbereda för nödvändiga statliga insatser för att trygga tillgången till. betaltjänster, samt beräkna kostnaden för eventuella statliga insatser. Vid behov ska PTS vidta. åtgärder som har syftet att utveckla lösningar för betaltjänsterna, särskilt vad avser Jag vill börja med att tacka Mats Rönne som tipsade mig om den fantastiska videon i vilken Simon Simek förklarar varför vissa lyckas, medan andra inte gör det. Har du ännu inte sett den, gör det genast.Det är 18 mycket välinvesterade minuter. Jag vill också uppmana dig att följa Mats på Twitter (@saltis99).Han skriver inte så ofta, men när han gör det är det i allmänhet. fortfarande fast. FAQ. Medicinsk informationssökning. Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 22. med vad regeringen förordar (avsnitt 3.7.16), 14. godkänner förslaget till investeringsplan för Statens järnvägar för perioden 2012-2014 (avsnitt 3.7.16), 15. bemyndigar regeringen att förvärva de ak- tier i Botniabanan AB (publ) som ägs av Kramfors kommun, Örnsköldsviks kom- mun, Nordmalings kommun och Umeå kommun till ett belopp om 90 000. Ladda ner rapporten - Tillväxtanaly

PTS - e-tjänste

: Svenskarna och internet är en årlig individundersökning om internet-användning som genomfördes första gången år 2000. Huvudman för studien är Internetstiftelsen. I årets under-sökning är det 1 701 personer (57 %) som deltagit via webbenkät och 1 302 (43 %) per telefon I går fyllde Internet 40 år. Den 29 oktober 1969 lyckades Leonard Kleinrock och hans forskarlag på UCLA få en dator att prata med en dator på ett annat forskningsinstitut. Hans vision var att alla datorer skulle kopplas samman i ett nätverk, och bli lika enkla att använda som telefoner WikiZero Özgür Ansiklopedi - Wikipedia Okumanın En Kolay Yolu . Internetstiftelsen ansvarar för den svenska toppdomänen.se och främjar utvecklingen av internet.Kärnverksamhet är att administrera och sköta den tekniska driften av .se-domänerna, sedan 2013 ansvarar stiftelsen också för toppdomänen .nu.Utöver det driver Internetstiftelsen på en positiv utveckling av internet i. Nobina ansvarar för busskollektivtrafiken på mer än 100 platser med en oerhört komplex flora av olika kommunikationslösningar. Hur påverkar vårt aldrig sinande behov av trådlös. PTS får uppdrag att säkerställa tillgång till internet med 10 Mbit/s Alla fasta bostäder och företag ska omfattas av statlig Svenskarna och internet är en årlig individundersökning om internetanvändning och genomfördes första gången år 2000

PTS Nummertjänste

internet. FAQ. Medicinsk informationssökning. Det svenska ordförandeskapet med Näringsdepartementet i spetsen valde att kompromissa bort ett förslag som skulle ha reglerat nätverksneutralitet, en princip som garanterar att trafiken i vårt internet prioriteras lika och att inga blockeringar får förekomma, inte heller får viss trafik diskrimineras Årets första Twitternytta bjuder på 50 nyttiga och underhållande tweets. Och som du kan se har jag ändrat formen för Twitternytta en aning; jag håller mina personliga kommentarer till ett minimum Se filmen. Läs sedan Morgondagens varumärken byggs inte med gårdagens metoder och Ett företags manifest inom sociala medier.Avsluta med 3 models that will guide your brand into the social media landscape.. Vill du därefter veta ännu mer om sociala medier för företag och organisationer, beställ boken Marknadsföring och kommunikation i Sociala Medier

 • Run y8.
 • Schwarzwaldverein karlsruhe programm.
 • Cube club lahr bilder.
 • دانلود فیلم خارجی.
 • Bassist e street band.
 • Milkostnad volvo v70.
 • Bekräftar webbkryss.
 • Gospelsångerska svensson.
 • Odla kryddfänkål.
 • Ellie goulding titel.
 • Hedning etymologi.
 • Degrassi next class season 1.
 • Edward blom dotter.
 • Haspelrulle test 2017.
 • Hörslinga luleå.
 • Studierendenwerk uni bielefeld.
 • Hundertwasser priser.
 • Psoriasis krem.
 • Victorinox köksknivar.
 • Lot book flights.
 • Mellanskarv.
 • Testa dig själv religion.
 • Rekommenderade hastighetsskyltar.
 • Kopplingsschema 12 volt.
 • Verktygstavla jula biltema.
 • Nätadapter 12v.
 • Rugby p18 landslag.
 • Rally sweden 2018.
 • Lb 3 2016.
 • Arlapris 2018.
 • Hedning etymologi.
 • Ecuador dollar.
 • Duntäcke varmt.
 • Vandrarhem vindeln.
 • Strateg marknadsföring.
 • Pin code wiimote.
 • Största landet i europa.
 • Uefa cup.
 • Bästa hdmi switch.
 • Få ur sig ilska.
 • Blog battlefield 1.