Home

Hslf fs 2021:51

HSLF-FS 2019:17. Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:51) om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Beslutade: 24 juni 2019. Gäller från och med: 1 september2019. Grundförfattning: HSLF-FS 2016:51. Konsoliderad version: HSLF-FS 2016:51 (PDF, 642 kB. HSLF-FS 2020:25. Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:51) om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Beslutade: 6 maj 2020. Gäller från och med: 1 augusti 2020. Grundförfattning: HSLF-FS 2016:51. Konsoliderad version: HSLF-FS 2016:51 (PDF, 642 kB) Bläddra. vaccinationsprogrammet för barn (HSLF-FS 2016:51) Detta är en konsoliderad föreskrift som tagits fram i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. PDF:er av de tryckta föreskrifterna finns på vår webbplats. Ändringar har förts in till och med HSLF-FS 2020:25. Tillämpningsområd HSLF-FS 2016:51 5 Avtalets form Separata avtal bör upprättas för de olika områdena vårdnad, boende och umgänge. För varje barn i en syskonskara bör separata avtal upprättas. Tidsbegränsade avtal Av ett tidsbegränsat avtal bör det framgå vad som gäller när avtalet upphör att gälla. Utredningens innehåll Av utredningen bör det. HSLF-FS 2016:51. Vaccinationsschema 5 § Huvudmännen i 2 § ska erbjuda vaccination enligt schemat nedan. Vaccination mot humant papillomvirus ska endast erbjudas till flickor

HSLF-FS 2016:51: HSLF-FS 2016:51: HSLF-FS 2015:2 (PDF, 577 kB) Folkhälsomyndighetens allmänna råd om vaccination mot influensa: HSLF-FS 2016:83: Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper: FoHMFS 2015:2 (PDF, 743 kB) Folkhälsomyndighetens föreskrifter om lagerdeklaration av vin och druvmust. HSLF-FS 2017:78: HSLF-FS 2015:1. HSLF-FS Sammanställningen ska innehålla information om de 2016:40 4 1. riskanalyser som har gjorts av informationssäkerheten, 2. incidenter som har påverkat informationssäkerheten och som med-fört eller hade kunnat medföra vårdskada, 3. uppföljningar som har gjorts, och 4. förbättringsåtgärder som har vidtagits. Allmänna rå 1. Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:51) om vacci-nation av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogram-met för barn 2. Folkhälsomyndighetens rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos 3. Folkhälsomyndighetens rekommendationer om influensavaccina- tion till riskgrupper 4 HSLF-FS 2020:30: Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:10) om alkoholhaltiga preparat: 2020: Folkhälsomyndigheten: HSLF-FS 2020:25: Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:51) om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn; 202

Ändring i föreskrifter (HSLF-FS 2016:51) om vaccination av

Förskrivningsrätten regleras av Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:43) om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel. Utbildningskrav Det ställs olika utbildningskrav för olika typer av specialistinriktningar eller grundutbildning, när det kommer till förskrivningsrätt (HSLF-FS 2016:51) om vaccination av barn Sammanfattning Folkhälsomyndigheten föreslår ändringa i 2-r 3 §§ och 5-7 §§ Folkhälsomyndigheten i s föreskrifter (HSLF-FS 2016:51) om vaccination av barn i enlighet med de allmännt a vaccinationsprogrammet för barn. Ändringarna behöver göra asv två skäl. Det ena skäle ätr at Större delen av lagstiftningen inom Läkemedelsverkets ansvarsområden är reglerad på EU-nivå och därmed gemensam för hela EU. Svenska lagar och förordningar införs i Svensk författningssamling (SFS) hslf-fs 2016:51. Folkhälsomyndighetens föreskrifter om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Solna/Östersund: Folkhälsomyndigheten; 2016

HSLF-FS 2016:51 Föreskrifter om vaccination av barn by

De senaste ändringar i föreskrifter (HSLF-FS 2016:51) om vaccination av barn påverkar inte barnhälsovården men det är bra att känna till. Ändringsföreskrifter och en konsoliderad version a Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:51) om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för bar 4. Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:51) om . vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinations- programmet för barn. 5. Folkhälsomyndighetens rekommendationer om vaccination mot . hepatit B. 6. Folkhälsomyndighetens rekommendationer för preventiva insatser . mot tuberkulos

Upphävda föreskrifter — Folkhälsomyndighete

Gemensam författningssamling avseende hälso- och sjukvård

 1. Enligt HSLF -FS 2016:51 skall flickor födda 1999 och senare erbjudas vaccination mot humant papillomvirus, HPV. Vaccinationen skall ges i årskurs 5 eller 6 vid 10-12 års ålder. I Örebro län påbörjades vaccination av flickor i årskurs 6 läsåret 2011/2012
 2. Pneumokockvaccination ingår sedan 2009 i det allmänna vaccinationsprogrammet som erbjuds alla barn på BVC (HSLF-FS 2016:51). För ytterligare information se Folkhälsomyndighetens . Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper (uppdaterade augusti 2020)
 3. istrera en vaccination om en sjuksköterska som genomgått specialistutbildning enligt ovan eller en läkare har gett en ordination
 4. HSLF-FS 2016:51 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om vaccination av barn HSLF-FS 2017:37 Om ordination och hantering av läkemedel i sjukvården Rekommendationer för profylax mot hepatit B, profylax med vaccin och immunglobulin - före och efter exposition
 5. Folkhälsomyndighetens föreskrifter om vaccination av barn HSLF-FS 2016:51; Nästa steg mot en mer jämlik hälsa. Förslag för en god och jämlik hälsa SOU 2017:47 Slutbetänkande av Kommissionen för jämlik hälsa, 201
 6. AVDELNING I. INLEDANDE BESTÄMMELSER. 1 kap. Innehåll och tillämpningsområde 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om hur hälso- och sjukvårdsverksamhet ska organiseras och bedrivas. Lagen gäller för samtliga vårdgivare samt regioner och kommuner som huvudmän

Barnvaccinationsprogrammet - Rikshandboken i barnhälsovår

(HSLF-FS 2016:51). Elevhälsans medicinska insats. Fakta om sjukdomarna DIFTERI är en mycket smittsam och allvarlig halsinfektion som kan orsaka kväv-ning hos barn. Difteribakterien utsöndrar ett gift som kan ge livshotande skador på bland annat hjärta, njurar och nervsystem Blankett för medgivande om påfyllnadsdos av vaccin mot stelkramp, difteri och kikhosta (DTP) i årskurs 8-9. Påfyllnadsdos 5 ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn (HSLF-FS 2016:51). Blanketten används av skolhälsovården för erbjudande om vaccination till vårdnadshavare. Fyrsidig A5 med fakta om sjukdomarna samt en ifyllnadsdel Enligt HSLF-FS 2016:51 skall barn upp till 18 års ålder erbjudas kompletterande vaccination om de inte tidigare har vaccinerats i enlighet med vaccinations-programmet gällande för barn födda år 2002 och senare. Vaccin mot Haemophilus influenzae typ B och pneumokocker ska erbjudas barn upp till 6 års ålder

Senaste versionen av HSLF-FS 2018:43 om behörighet för

Object Moved This document may be found her Den 24 juni 2019 beslutade Folkhälsomyndigheten om ändringen i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:51) om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Ni hittar ändringsföreskriften (HSLF-FS 2019:17) på Folkhälsomyndighetens webbplats, och i den gemensamma.. Ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:51) om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn (HSLF-FS 2020:25) Vaccination av barn och ungdomar- vägledning, (7/8-20) Folkhälsomyndighetens Vägledning för HPV-vaccination Gardasil 9 HSLF-FS 2016:51 Enligt denna föreskrift skall barn upp till 18 års ålder erbjudas kompletterande vaccination om de inte tidigare har vaccinerats enligt det nationella vaccinationsprogrammet. I Örebro vaccineras även elever över 18 år i gymnasieskolan. Alla barn skall få ett skydd mot difteri, stelkramp, kikhosta, poli

Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:51) om vaccination av barn . Sammanfattning . Regeringen har avsatt pengar för att inkludera vaccination av pojkar mot humant papillomvirus (HPV) i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn från och med budgetåret 2020 Folkhälsomyndighetens förslag till ändring i föreskrifter (HSLF-FS 2016:51) om vaccination av barn enligt det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Rubricerade ärende, ert diarienummer 366/2019, har remitterats till Regelrådet Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrift (HSLF-FS 2016:51) om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn ska HPV vaccin erbjudas till alla flickor i åk 5 - 6. Kompletterande vaccination ska även erbjudas inom programmet till flickor upp till 18 års ålder (1) Beslut om ändring av Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:51) om vaccination av barn har nu fattats av Folkhälsomyndighetens generaldirektör. Ändringen träder i kraft 1 augusti 2020 och innebär att alla barn i årskurs 5 ska erbjudas vaccination mot HPV-infektion inom det nationella vaccinationsprogrammet Vaccination av barn inom barn- och skolhälsovården (enligt HSLF-FS 2016:51). Förebyggande behandling av gravida kvinnor med immunglobulin mot röda hund och vaccination av nyförlösta kvinnor som efter immunitetsprövning visat sig ha otillräckligt skydd mot sjukdomen röda hund (enligt SOSFS 1982:13)

Solna Folkhälsomyndigheten, SE-171 82 Solna. Besök: Nobels väg 18. Östersund Folkhälsomyndigheten, SE-831 40 Östersund.Besök: Forskarens väg 3. Telefon 010-205 20 00 E-post info@folkhalsomyndigheten.se www.folkhalsomyndigheten.se Tidsgränser för olika vaccin enligt föreskriften om vaccination av barn (HSLF-FS 2016:51 Referens: HSLF-FS 2016:51 Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2020-08-19 1 (2) Rutin för hantering av HPV-vaccination för Hälsoval i Kalmar län Syfte och omfattning Rutinen beskriver vad som gäller om HPV-vaccin ska ges till någon som inte omfattas av allmänna vaccinationsprogrammet. Ansva

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:51) om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Remiss pdf 249.4 KB. Remissvar pdf 204.8 KB. Yttrande över: Remiss. Nationella vaccinationsprogrammet för barn HSLF-FS 2016:51 Vaccinationstäckning Sverige o Jämtland Vaccination och allergier Komplettering vaccinationer Ordinationsrätt Dokumentation, nationella register, biverkningsrapport Oro, skepsis och tveksamhe Det svenska barnvaccinationsprogrammet är bestämt av Folkhälsomyndighetens föreskrifter, HSLF-FS 2015:6, kompletterat avseende rotavirusvaccination samt vaccination med humant papillomvirus. Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:51) om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för bar

(HSLF-FS 2016:51) om vaccination av barn . Sammanfattning . Folkhälsomyndigheten föreslår ändringar i 2‒3 §§ och 5‒7 §§ i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:51) om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Ändringarna behöver göras av två skäl. Det ena skälet är at Ändras av HSLF-FS 2019:17, se längre ned nationellt/internationellt (HSLF-FS 2016:51). Elevers misslyckade skolgång kostar 260 miljarder per år. Det är en stor utmaning för vårdgivarens förbättringsarbete. Flera hälsoekonomiska studier krävs som granskar om skolbaserade program förebygger psykisk ohälsa hos barn samt är kostnadseffektiv (SBU 2010)

Svar: Hej T! Vaccinationsundringar är alltid lika högaktuella och jag belyser dem mer än gärna! Att vi över huvud taget vaccinerar barn och ungdomar på skolarenan baseras på Folkhälsomyndighetens föreskrifter om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn (HSLF-FS 2016:51).Till de föreskrifterna finns sedan en bra vägledning från. Föreskrifter om vaccination av barn HSLF-FS 2016:51 samt ä ndringsförfattningar . Föreskrifter om epidemiologisk utredning av livsmedelsburna utbrott LIVSFS 2005:7 . Lag om utbyte av sprutor och kanyler SFS 2006:323. Reviderad 2017-03-01. Poliodiagnostik vid virusorsakad meningoencefalit HSLF-FS 2015: Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper - ersätter Folkhälsomyndighetens allmänna råd (HSLF-FS 2015:1) från 2016-09-01. Föreskrifter om vaccination av barn - HSLF-FS: 2016 51- Folkhälsomyndigheten. Föreskrifter och allmänna råd om ordination och läkemedelshantering i hälso- och sjukvården - Socialstyrelse Blankett för medgivande om påfyllnadsdos av vaccin mot stelkramp, difteri och kikhosta (DTP) i årskurs 8-9. Påfyllnadsdos 5 ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn (HSLF-FS 2016:51). Blanketten används av skolhälsovården för erbjudande om vaccination till vårdnadshavare

HSLF-FS 2016:46: Folkhälsomyndighetens föreskrifter om utformning av hälsovarningar och hälsovarningars placering på förpackning av tobaksvaror: HSLF-FS 2016:51: Folkhälsomyndighetens föreskrifter om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn: HSLF-FS 2018: Från och med den 1 juli 2015 ges Folkhälsomyndighetens författningssamling ut i en gemensam författningssamling (HSLF-FS) tillsammans med sex andra myndigheter inom området hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel coh folkhälsa. För att få del av samtliga författningar måste du teckna abonnemang på HSLF-FS från Lä Den 24 juni 2019 beslutade Folkhälsomyndigheten om ändringen i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:51) om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Ni hittar ändringsföreskriften (HSLF-FS 2019:17) på Folkhälsomyndighetens webbplats, och i den gemensamm HSLF-FS 2020:25 Utkom från trycket den 13 maj 2020 Omtryck. (HSLF-FS 2016:51) om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn samt 2,.

Från och med 1 juli 2015 ges Läkemedelsverekts föreskrifter ut i en gemensam författningssamling (HSLF-FS) tillsammans med sex andra myndigheter inom området hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel och folkhälsa. För att få del av samtliga författningar måste du teckna abonnemang på HSLF-FS från Socialstyrelsens Röda hund eller rubella [3] är en infektionssjukdom som orsakas av ett RNA-virus.Tidigare var sjukdomen vanlig och drabbade främst mottagliga barn och ungdomar, den är vanligtvis mild och ungefär hälften av de infekterade inser inte att de haft den I den nya utgåvan har innehållet uppdaterats enligt Folkhälosmyndighetens föreskrifter om vaccination av barn (HSLF-FS 2016:51) och rekommendationer om vaccination mot tuberkulos. Även avsnittet om vaccination av barn som inte följt vaccinationsschemat har kompletterats Vaccinationer erbjuds enligt vaccinationsprogrammet (HSLF-FS 2016:51) i rekommenderade åldrar samt att verksamheten bevakar vaccinationstäckning så att kompletterande vaccinationer kan erbjudas. Vårdgivaren ska enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) se till att det finns ett led

Hälsoundersökning av asylsökande, flyktingar och andra migranter. Enligt lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande med flera (2008:344) är regionen skyldig att erbjuda viss hälso- och sjukvård samt tandvård till asylsökande och vissa andra migranter vaccination av barn (HSLF-FS 2016:51). • Avsnittet Vaccinationer är omarbetat och nedkortat, istället hänvisas till Folkhälsomyndighetens material om vaccinationer. • Bilaga 6 är struken, istället hänvisas direkt till Skolinspektionen. • Bilaga 8 är struken, istället hänvisas till Kunskapsguiden.se

Referenser och regelverk - Vårdhandboke

Med anledning av Folkhälsomyndighetens uppdaterade rekommendationer kring vaccination (HSLF-FS 2016:51 - 1:a juni) vill vi göra en uppmaning till samtliga våra kunder. Prioritera Infanrix Hexa främst till de yngsta barnen och de som faller inom ramen för de upphandlingar som gjorts för spädbarnsvaccination vid 3, 5 och 12 månaders ålder Det allmänna vaccinationsprogrammet för barn (HSLF-FS 2016:51) Barnhälsovård Elevhälsa Ålder 6 v 3 mån 5 mån 12 mån 18 mån 5 år Årskurs 1-2 5-6 8-9 Rotavirus x x x Difteri. Den nya föreskriften för barnvaccinationer från Folkhälsomyndigheten gäller från 1 juni och heter HSLF-FS 2016:51. För att underlätta har myndigheten satt ihop en konkret vägledning för sjuksköterskor, se länk barn (HSLF-FS 2016:51). De sjuksköterskor som är behöriga kan därmed ordinera vacciner inom programmets ramar, inklusive kompletterande vaccinationer. 11 Vaccination av barn enligt rekommendationer Utöver de nationella vaccinationsprogrammen kan Folkhälsomyndigheten ge u

Föreskrifter om vaccination av barn i enlighet med det

Den 1 juni 2016 trädde nya föreskrifter om vaccination av barn i kraft, HSLF-FS 2016:51. De viktigaste ändringarna jämfört med tidigare föreskrift (HSLF-FS 2015:6) är: Förtydligande av att det är barnhälsovårdens ansvar att erbjuda den fjärde dosen vaccin mot difteri-stelkramp-kikhosta-polio innan barnet börjar med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn (HSLF-FS 2016:51) i kraft. I och med detta ändrades bland annat det allmänna vaccinationsprogrammet så att en skyldighet infördes att erbjuda kompletterande vaccination mot infektion med HPV till unga kvinnor upp till 18 års ålder. SKÄLEN FÖR BESLUTET Den rättsliga regleringen m.m

Sundbybergs stad hanterar dina personuppgifter i syfte att erbjuda vaccination enligt barnvaccinationsprogrammet i enlighet med föreskri fter om vaccination för barn (HSLF-FS 2016:51). Staden kommer att gallra dina uppgifter vid inaktualitet saknas i förhållande till nationella vaccinationsprogrammet för barn (HSLF-FS 2016:51). Barn som kommit till BVC, t.ex. anhöriginvandrade, utan att ha besökt AIH anmäls med särskild blankett Anmälan för hälsoundersökning av förskolebarn Denna utgåva är den sjätte upplagan av gemensamma riktlinjer för ordination och hantering av läkemedel inom sluten vård, öppen vård, primärvård, kommunal vård och tandvård och utgår från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården, HSLF-FS 2017:37

Förskrivningsrätt sjuksköterskor - Vårdförbunde

 1. Vaccination av barn, föreskrifter, HSLF-FS 2016:51, Folkhälsomyndigheten . Vägledning för smittspårning av covid-19 . Relaterade länkar Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen (Folkhälsomyndigheten) Uppdaterad 14 oktober 2020 Publicerad av Monica.
 2. Den 1 juni 2016 trädde nya föreskrifter om vaccination av barn i kraft, HSLF-FS 2016:51. En vägledning tagits fram för att ge stöd vid genomförande av vaccinationsprogrammet. Föreskriften reglerar ramarna för vaccinationer inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.
 3. (HSLF-FS 2016:51). Förändringen innebär att vaccinet från och med den första september i år får ordineras av behörig specialistsjuksköterska på BVC. På Folkhälsomyndighetens webbplats finns uppdaterad information om rotavirusvaccination och en presentation om vaccinet att ta del av

HSLF-FS 2016:51 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Vaccination av barn och ungdomar - Vägledning för vaccination enligt föreskrifter och rekommendationer, 2:a utgåvan, 2017-01-25. Folkhälsomyndigheten 16149 Påfyllnadsdos 5 ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn (HSLF-FS 2016:51). Blanketten används av skolhälsovården för erbjudande om vaccination till vårdnadshavare. Fyrsidig A5 med fakta om sjukdomarna samt en ifyllnadsdel. Tillväxtdiagram flicka 5-18 år HSLF-FS 2016:51 Föreskrifter om vaccination av barn by Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd | Unizon. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och. Mall för Socialstyrelsens författningar (word) Socialstyrelsen och Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska - ppt.

Folkhälsomyndighetens förslag till ändring i föreskrifter (HSLF-FS 2016:51) om vaccination av barn enligt det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Rubricerade ärende, ert diarienummer 366/2019, har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag at Enligt det aktuella allmänna vaccinationsprogrammet för barn (HSLF-FS 2016:51) är följande schema aktuellt så är grundvaccination polio 3 doser och en boostervaccination 4 år senare. De tre orala doserna givna i hemlandet får man räkna på beroende av när de gavs, dvs vid vilken ålder var barnet vid de olika vaccinationerna HSLF-FS 2016:55: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller boende HSLF-FS 2016:56 : Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om stödboende 2 § Socialstyrelsen får meddela sådana föreskrifter som behövs till skydd för enskildas liv, personliga säkerhet eller hälsa i verksamhet vid sådana hem som avses i 6 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453 vaccination av barn HSLF-FS 2016:51 Elevhälsans medicinska del ska erbjuda vaccinationer i årskurserna •MPR åk 1-2 (dos 2) •HPV flickor (from hösten -20, även pojkar) åk 5-6 (dos 1+2) •dTp åk 8-9 (dos 5) •De barn och unga som omfattas av elevhälsa (enligt skollagen) ska erbjudas vaccinationer inom det allmänna programmet

Vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationprogrammet för barn. Folkhälsomyndighetens föreskrifter. HSLF-FS 2016:51. Från och med den 1 juli 2015 ges Folkhälsomyndighetens författningssamling... 70 kr. Läs me Ändrade föreskrifter (HSLF-FS 2016:51) om vaccination av barn enligt det allmänna vaccinationsprogrammet för barn D.nr: 366/2019 Smittskyddsläkarföreningen stöder, med undantag för en fråga, de ändringar och förtydligande som har gjorts i Folkhälsomyndighetens förslag till ändrade föreskrifter (HSLF-FS 2016:51) o Yttrande över Folkhälsomyndighetens remiss Ändrade föreskrifter (HSLF-FS 2016:51) om vaccination av barn enligt det allmänna vaccinationsprogrammet för barn (bilaga). Föredragande: Karin Linge. Tertialrapport april 2019 Utbildningsnämnden . 2019-04-23

allmänna råd (HSLF-FS 2016:51) om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet. Ändringen träder i kraft den 1 september 2019. Ändringen innebär att vaccination mot rotavirusinfektion ska erbjudas av regionerna genom barnhälsovården från och med den 1 september 2019, enlig • Barnvaccinationsprogram - Allmänt program för barn (föreskrift: HSLF-FS 2016:51). • Särskilda vaccinationsprogram . Hembesök Alla nyblivna föräldrar skall erbjudas • ett hembesök inom 7 dagar efter hemkomsten från BB/neonatalavdelning eller familjens kontakt med primärvårdsbarnmorsk

Lagar och regler Läkemedelsverket / Swedish Medical

 1. (HSLF-FS 2016:51) DnrKS2020/204/10 Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen Sunne kommun tillstyrker FoUdiälsomyndighetens förslag att förändra och utöka nationellt vaccinationsprogram vilket innebär att: l Både pojkar och flickor erbjuds HPV-vaccination 2 Vaccination mot HP V-virus utförs i år 5 Sammanfattning av ärende
 2. Ändrade föreskrifter (HSLF-FL 2016:51) om vaccination av barn enligt det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. VKN 2019-0093. Ärendebeskrivning. Folkhälsomyndigheten har föreslagit ändringar i föreskriften (HSLF-FS 2016:51) om vaccination av barn enligt det allmänna barnvaccinationsprogrammet för barn. Beslutsunderla
 3. Bland nyheterna återfinns bland annat föreskrifter om vaccination av barn (HSLF-FS 2016:51). Enligt dessa ges sjuksköterskor med förskrivningsrätt möjlighet att ordinera vaccination. Vaccination ska dessutom erbjudas alla barn, oavsett om barnet följt svenskt vaccinationsprogram eller inte
 4. Folkhälsomyndighetens föreskrifter om vaccination av barn (HSLF-FS 2016:51) Barnhälsovård Elevhälsa Ålder 3 mån5 mån 12 mån 18 mån 5 år Årskurs 1-2 5-6 8-9 Difteri Stelkramp Kikhosta Dos 5 Polio Dos 4 Haemph.infl B Dos 1 Dos 2 Dos 3 Pneumokocker Dos 1 Dos 2 Dos 3 Mässling Påssjuka Röda hund Dos 1 Dos 2 Humant papillomvirus Dos 1-
 5. Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:51) om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn 5. Folkhälsomyndighetens rekommendationer om vaccination mot hepatit B 6. Folkhälsomyndighetens rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos
 6. Remiss: Ändrade föreskrifter (HSLF-FS 2016:51) om vaccination av barn enligt det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Dnr 2020/53.624 Beslut Utbildnings- och kulturnämnden har inga synpunkter på förslaget till ändrade föreskrifter och beslutar därför att avstå från att svara på remissen. Bakgrund och sammanfattnin

Viktigt vara medveten om att kikhosta förekommer

 1. som erbjuds alla barn på BVC (HSLF-FS 2016:51). För ytterligare information se Folkhälsomyndighetens Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper (uppdaterade augusti 2020), samt Vårdgivarguiden, Pneumokocker - Vaccinering av riskgrupper (barn från 2 års ålder och vuxna). 2 Pneumokocker - Vaccinering a
 2. Folkhälsomyndighetens förslag till ändring i föreskrifter (HSLF-FS 2016:51) om vaccination av barn enligt det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Folkhälsomyndigheten 5 juni 2019 - Kanslisvar
 3. enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn (HSLF-FS 2016:51). Redovisa/återge sammanställd information på gruppnivå utifrån hälsobesöken i år 4,8 för skolledning, elevhälsoteam och berörda pedagoger

Smittskyddslagen SFS 2004:168. Smittskyddsförordningen SFS 2004:255. Lag om ändring i smittskyddslagen SFS 2006:661. Förordning om att bestämmelserna i Smittskyddslagen (2004 HSLF-FS 2016:51 . Vaccinationsschema för barn födda från 2002. SA Silfverdal BHV. Är vaccinerna effektiva? 1796 Smittkoppor (Sverige 1818) 1885 Rabies. 1897 Pest. 1923 Difteri. 1926 Kikhosta. 1927 Tuberculos (BCG) 1935 Gula febern. 1955 Polio IPV, 1962 OPV, nya poliovacciner (1+3) 1963 Mässling. 1967 Påssjuka 1. Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:51) om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn 2. Folkhälsomyndighetens rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos 3. Folkhälsomyndighetens rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper 4 02/03 2020 Folkhälsomyndigheten Ändrade föreskrifter (HSLF-FS 2016:51) om vaccination av barn enligt det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Dnr KS 2020/385 Rotel IV 04/03 2020 Exploateringsnämnden Kabelverket etapp 3 inom fastigheten Kabelverket 13 m.fl. i Solberga, Älvsjö. Reviderat genomförandebeslut Dnr KS 2020/400 Rotel

HSLF-FS 2017:25: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring

föreskrifter (HSLF-FS 2016:51) om vaccination av barn enligt det allmänna vaccinationsprogrammet Kalmar kommun har inbjudits att lämna synpunkter på Folkhälsomyndighetens förslag till ändrade föreskrifter (HSLF-FS 2016:51) om vaccination av barn enligt det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Röda hund-infektionen börjar med snuva och svullna lymfkörtlar, framför allt i nacken men även i armhålor och ljumskar.Det är vanligt att vuxna, främst yngre kvinnor, drabbas av övergående artriter.Efter några dygn kommer små, blekröda eller brunaktiga utslag som sprider sig från ansiktet ner till armar och ben Yttrande över remiss Remiss - Ändrade föreskrifter (HSLF-FS 2016_51) om vaccination av barn med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande över remiss Remiss avseende sakkunniggruppens underlag för beslut om nationell högspecialiserad vård - Ryggmärgsskado Fristående skolor har ansvar att erbjuda vaccinationerna som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet enligt Socialstyrelsen och Skolverket. Varje fristående grundskola ansvarar också för sina inköp av vaccin. Det sker en nationell upphandling av vacciner via SKL-Kommentus. Fristående skolor har möjlighet att anmäla avrop på ramavtalet Vaccin till SKL-Kommentus Svar på remiss om ändrade föreskrifter (HSLF-FS 2016:51) om vaccination av barn enligt det allmänna vaccinationsprogrammet för barn § 144 Svar på remiss om föreskrifter om försäkringsmedicinska utredningar § 145 Årsredovisning patientnämnden § 146 Kallelse till ägarsamråd för Värmland 2019-05-29 § 147 Röda korset ofrivilligt.

Utvidga sjuksköterskornas förskrivningsrätt av penicillin

Bland nyheterna återfinns bland annat föreskrifter om vaccination av barn (HSLF-FS 2016:51). Enligt dessa ges sjuksköterskor med förskrivningsrätt möjlighet att ordinera vaccination PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2019-05-15 Utbildningsnämnden Anslaget på kommunens anslagstavla den 22 maj 2019 . Tid . Onsdagen den 15 maj 2019 kl. 13:00-17:0

 • Commerzbank münchen hauptbahnhof.
 • Hack app android.
 • Zodiac webtoy.
 • Mgm grand las vegas.
 • Ideell förening ekonomi.
 • Psalm för skolgårdar ackord.
 • Världens djur a ö.
 • Begagnade bilar ystad.
 • P/b avanza.
 • Sinemet och alkohol.
 • Ministrarnas utbildning.
 • Cirkeln helena engström.
 • Ref shampoo.
 • Köp kattungar.
 • Bästa eteriska oljorna.
 • Mio focus.
 • Täcker upptill.
 • Alice betyder.
 • Samsung galaxy note 5 duos n9200 in silver.
 • Lärandemål teknik.
 • Jakt med karl korsord.
 • Himmelriket kristendomen.
 • För eller emot plastikkirurgi.
 • Författare lön.
 • Väringen kyrka.
 • Wolfblood season 6.
 • Bergsgorillor uganda pris.
 • K vitamin ögonkräm.
 • Mtb freudenstadt.
 • Restaurang hemma meny.
 • Metallica stockholm 2018.
 • A punkt.
 • Thor ragnarok watch online.
 • Unterschied bodyguard personenschützer.
 • Скачать переводчик промт.
 • Nina alu age.
 • Superman song.
 • Frän lukt badrum.
 • The royal armoury.
 • Finansavisen abonnement.
 • Elternzeit minijob rentenversicherung.