Home

Kvinnor i styrelser procent

Återigen har frågan väckts om kvotering till börsbolagens styrelser. Regeringen vill se minst 40 procent kvinnor på styrelseposterna redan nästa år. Frågan är om lagstiftning behövs. I de största svenska börsbolagen innehar kvinnor redan 36 procent av styrelseposterna KVOTERING Utvecklingen mot en jämn könsfördelning i näringslivets styrelser går alldeles för långsamt. Det anser justitieminister Thomas Bodström och tillsätter därför en utredning för att ta fram ett lagförslag om könskvotering i bolagsstyrelser Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser var 31,7 procent. 2006 var samma andel 19,9 procent, vilket motsvarar en ökning på nästan 60 procent. En jämn könsfördelning i styrelsen anses ofta vara uppnådd när mellan 40 och 60 procent av styrelseledamöterna är kvinnor. 2016 kunde nästan ett av tre börsnoterade bolag ses som jämlikt utifrån detta mått. 2006 var andelen inte ens ett. Andelen kvinnor i styrelserna ligger fortfarande under regeringens jämställdhetsmål på 40 procent. De stora bolagen ligger bäst till med 39 procent kvinnor i styrelserummen, men ingen ökning har skett från förra året

endast 12 procent. Andelen kvinnor på styrelseposter i företag som har två eller fler ordinarie ledamöter (53 739 företag) har ökat med en procentenhet från 37 till 38 procent mellan 2017 och 2018. Andelen kvinnor på vd-poster har ökat sedan nollmät-ningen 2013, men det går mycket långsamt: från 10 till 12 procent på fem år Bara 20 procent av ledamöterna i länets företagsstyrelser är kvinnor. Det är bekymmersamt enligt Almi som pekar på forskning som visar att mångfald i styrelserna är bra för tillväxt och. Mer än hälften, 55 procent, av de börsnoterade bolagen har i dag minst en kvinna i styrelsen, enligt siffror från SIS Ägarservice. Det är en kraftig ökning jämfört med för ett år sedan då 34 procent av bolagen hade kvinnliga representanter i styrelsen som valda av bolagsstämmor

För få kvinnor i styrelserna? - Ekonomifakta

Redan 36 procent kvinnor i styrelserna - Ekonomifakt

len kvinnor i styrelser, som ligger kvar på 19 pro-cent, och andelen företag som har minst en kvinna i styrelsen som har stannat till på 39 procent. Läs-ningen är lika nedslående när det gäller könsför-delningen bland vd:ar. Andelen ligger kvar på 13 procent. När jag studerar resultaten mer noggrant finns ändå ljuspunkter DEBATT. Några av de senaste årens stora noteringar visar att jämställda styrelser är långt från regel i samband med börsintroduktioner. Detta trots att vi som institutionella ägare varit tydliga med våra krav om jämställdhet. Vi uppmanar därför alla rådgivare att sätta fokus på frågan och vill att Nasdaq lägger in jämställda styrelser som en del i noteringsprocessen

30 procent lägre risk att hamna på obestånd om man har kvinnor i styrelsen, enligt en undersökning från UC. Behovet av fler kvinnor i bolagsstyrelserna har varit ett hett diskussionsämne under de senaste åren. Nu kan förespråkarna för mixade styrelser glädja sig åt ännu ett gott argument: kvinnliga ledamöter minskar risken att hamna på obestånd 40 procent kvinnor i de styrelser som SEB arbetar med Under de tre senaste åren har SEB nominerat 64 styrelseledamöter varav 39 kvinnor. I de bolag där SEB varit aktiv i valberedningsarbetet har vi därmed nått 40 procent andel kvinnor, vilket var regeringens jämställdhetsmål under valrörelsen Detta år finns cirka 32 procent kvinnor i styrelsen jämfört med 29 procent förra året. Tolv av femtio bolag har minst hälften andel kvinnor och fyra av tio konsultbolag har minst 40 procent andel kvinnor i styrelserummet. För tre år sedan hade endast tre bolag minst hälften kvinnor och förra året sju bolag. Här syns stora.

Krav på 40 procent kvinnor i styrelser Sv

Bolag helt utan valberedning har lägre andel kvinnor i styrelsen än övriga bolag, säger Eva Halvarsson. I styrelser i primärnoterade Large cap-bolag uppgår andelen kvinnor till 40,3 (41,0) procent om VD exkluderas från styrelsen. Av de 336 undersökta bolagen har 257 bolag minst 25 procent kvinnor i styrelsen (76,5%) För sjätte året i rad har Cinode tagit del av de senaste årsredovisningarna för att titta på det totala utfallet men också för att granska hur könsfördelningen i styrelserna ser ut. Detta år ser vi glädjande nog framför allt stora förbättringar i styrelserummet. Fyra av tio konsultbolag har minst 40 procent kvinnor. Det är en markant förbättring jämfört med tidigare år

Frågan om könskvotering delar Sverige. Justitieminister Morgan Johanssons uttalande om könskvotering i bolagsstyrelser, där bolag som inte har minst 40 procent kvinnor i styrelsen ska upplösas av staten eller tvingas betala höga viten, har väckt stor ilska och debatt I dagsläget utgör kvinnor 34,7 procent av valda ledamöter i svenska bolagsstyrelser. Det visar en undersökning gjord av Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Totalt har siffran ökat med 0,2 procentenheter. Bland large cap-bolag har andelen kvinnor i styrelserna minskat med 1,2 procentenheter till 27,3 procent. Det skriver SvD Sedan Almis första styrelsekartläggning 2013 är andelen kvinnor i styrelserna i Västmanlands företag fortsatt låg och ligger på 20 procent. En uppgång med fyra procentenheter på sju år. Andelen kvinnor i de västmanländska bolagens styrelser ligger något högre än rikssnittet som är 19 procent Kvinnorna tar ett steg fram i börsbolagens styrelser för sjätte året i rad, till 34 procent, men det är i år endast en svag ökning. Andelen kvinnor i företagens ledningsgrupper ökar för. Andelen kvinnor i styrelsen för stora europeiska företag har under de senaste fem åren i det närmaste fördubblats. Men antalet vd:ar är fortfarande lågt. En studie från European Women on Boards visar att andelen kvinnliga styrelseledamöter i Europas största företag mellan 2011 och 2015 ökat från 13,9 till 25 procent

Fortsatt låg andel kvinnor i styrelser och som vd Sedan Almis första styrelsekartläggning 2013 är andelen kvinnor i styrelserna i Örebro läns företag fortsatt låg och ligger på 19 procent. En uppgång med tre procentenheter på sju år. Andelen kvinnor i bolagsstyrelserna i länet ligger på samma nivå som rikssnittet som är 19 procent På Stockholmsbörsen är det numera enbart 3 procent av bolagen som helt saknar kvinnor i sina styrelser, enligt Allbright. Men bland techbolagen är samma andel 40 procent, eller 20 av 50 företag, visar Di Digitals granskning. Några exempel är Truecaller, Tink, Soundtrack Your Brand, Voi och Trustly I deras 45 bolag är andelen kvinnor 35 procent. I de politiska organen är kvinnorepresentationen betydligt bättre även om andelen kvinnor i riksdagen minskat efter 2010 års val. I kommunernas nämnder och styrelser var andelen kvinnor 41 procent, i landstingen 45 under förra mandatperioden

Hotet, eller löftet, om kvoteringslag har fått fart på jämställdheten i styrelserummen. På ett år har andelen kvinnor i börsbolagens styrelser ökat från 25 till 28 procent Andelen kvinnor i de västmanländska bolagens styrelser ligger något högre än rikssnittet som är 19 procent. Dessutom har bara drygt var tionde företag i länet en kvinna som vd. - Det finns en rad undersökningar, både våra egna och andras, som visar att företag som har ett aktivt styrelsearbete med externa ledamöter också har en bättre utveckling och tillväxt, säger Billy.

60 procent fler kvinnor i svenska börsbolags styrelser

Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser ökar för tredje året och ligger på 30,7 procent, ny rekordnivå, visar Andra AP-fondens kvinnoindex. Förra året var siffran 27,9 procent, skriver. Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser har ökat till 24,7 procent i år, jämfört med 22,3 procent i fjol, enligt Andra AP-fondens kvinnoindex. Det är första gången sedan 2011 som andelen kvinnor ökar.(TT) Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser har ökat till 24,7 procent i år jämfört med 22,3 procent i fjol, enligt Andra AP-fondens kvinnoindex. Personuppgiftspolicy Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska Därefter kommer Bravida med 40 procent kvinnor i styrelsen. Sanitetstillverkaren Svedbergs hamnar också högt på listan med 33 procent kvinnor i styrelsen och en kvinnlig vd, Sofia Axelsson (se intervju här intill). Caverion är ett annat företag som har öppnat dörren för kvinnor till styrelserummen 51 procent. Den genomsnittliga andelen kvinnor varierar mellan de olika departementen1). Lägst andel kvinnor i styrelser har myndigheter under Statsrådsberedningen med i genomsnitt (endast två myndigheter) 36 procent och Näringsdepartementet med i genomsnitt 45 procent. Högst andel kvinnor, 60 procent, har myndigheter unde

Andelen kvinnor i styrelser under jämställdshetsmålet Pw

Fördelningen mellan män och kvinnor i Small Cap bolagens styrelser var 71 procent män och 29 procent kvinnor. Antal observationer: 544 Könsfördelning Andelen manliga respektive kvinnliga styrelseledamöter per bransch 71% 29% Energi & miljö Fastigheter Finans Handel & varor Hälsovård Industri Informationsteknik Material Råvaror. Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser har ökat från 22,2 procent till 22,9 procent jämfört med föregående år. Även andelen kvinnor i börsbolagens ledningar har ökat från 13,8 till 15,3 procent Från att 30 procent av dem då lönearbetade steg denna siffra till 75 procent 1990. Närmare en halv miljon kvinnor gick ut i arbetslivet under 1960- och 1970-talen. Från denna tid har antalet kvinnor inom metallindustrin vuxit, främst sysselsatta med montering av elektroniska produkter

Bolagen med minst 40 procent kvinnor i styrelsen utgör 77 stycken. Under 2016 gick aktiekurserna för de sistnämna börsbolagen 18 procent bättre än bolagen med enbart män i styrelsen. De bolag med minst 40 procent kvinnor i styrelsen har i genomsnitt en kreditvärdering på 4,6 medan de som saknar kvinnor i styrelserummen har ett snitt på 4,1 procent En färsk undersökning från Almi visar att andelen kvinnor i styrelser och ledning i Västerbotten utvecklas positivt, men det går långsamt. Andelen bolag i Västerbotten med minst en kvinna i styrelsen har ökat från 35 procent till 38 procent jämfört med föregående års undersökning Andelen kvinnor i styrelser och ledning i Norrbotten utvecklas positivt om än det fortfarande går långsamt. Det visar en färsk undersökning från Almi om kvinnor i styrelser företagen minst en kvinna i styrelsen. Andelen kvinnor på ledande poster har ändå ökat sedan nollmätningen 2013, men det går långsamt. Företag med en kvinna på vd­posten har ökat från 10 till 12 procent på fyra år. Ökningen går inte snabbare i styrelserummen. Där har andelen företag som har kvinnor på styrelse

Fortfarande få kvinnor i länets företagsstyrelser SVT

Imorgon är det internationella kvinnodagen. En kartläggning av styrelserna i våra koncernbolag visar att Axel Johnsons bolag totalt sett har 52 procent kvinnor Läs också: ABB ska fördubbla andelen kvinnor på ledande befattningar - Det är väldigt positivt att vi ser många fler kvinnor i styrelserummet nu. Förra året var det drygt tre av tio konsultbolag som hade minst 40 procent kvinnor i styrelsen. Årets siffra visar att branschen är på rätt väg, säger Mattias Loxi, medgrundare av Cinode Kvinnor utgör nu 34,7 procent av samtliga stämmovalda ledamöter i svenska börsbolagsstyrelser. Det är en ökning med måttliga 0,2 procentenheter jämfört med för ett år sedan, skriver TT och hänvisar till en årlig sammanställning från branschorganet Kollegiet för svensk bolagsstyrning Minst jämlikt. Minst jämlikt är det i Gävle län där hela 69 procent är män och bara 31 procent kvinnor. I storstadsregionerna ligger Västra Götaland bäst till med 40,1 procent kvinnor. Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser överskrider nu för första gången 30 procent. Bara två börsbolagsstyrelser saknar en kvinna, visar Centralhandelskammarens färska sammanställning. Finland hör till de länder i Europa där andelen kvinnor i börsbolagens styrelser är störst, framgår det ur sammanställningen

Färre kvinnor i styrelsen. För första gången på tio år minskar andelen kvinnliga styrelseledamöter. Sämst är börsens it- och telekomföretag Sammansättning SF-styrelser (2015): Sammantaget är könsfördelningen i SF-styrelser 65 procent män och 35 procent kvinnor. Siffrorna varit i princip desamma de senaste fem åren. 33 SF, närmare hälften, klarar målet om en könsfördelning i styrelsen där inget kön ska vara representerat med mindre än 40 procent Fortsatt låg andel kvinnor i styrelser och som vd. Sedan Almis första styrelsekartläggning 2013 är andelen kvinnor i styrelserna i Uppsala läns företag fortsatt låg och ligger på 20 procent. En uppgång med tre procentenheter på sju år. Idag har bara drygt var sjätte företag i länet en kvinna som vd

Fler kvinnor i börsbolagens styrelser Dina pengar

Andelen kvinnor i styrelser och ledningar är störst i de så kallade Large cap-bolagen, 34,8 procent respektive 22,8 procent. Branscherna finans- och konsumentvarubolag har högst andel kvinnor i sina styrelser 37,5 procent respektive 33 procent. Medan finansbranschen har högst andel kvinnor i ledningarna, 30,4 procent Stiftelsen Allbright följer jämställdheten i svenska bolag, och de visar att andelen kvinnor i styrelser i svenska börsbolag är 33 procent. Vi kan idag redovisa att Axel Johnson har över hälften kvinnor totalt sett i våra koncernbolags styrelser För andra året i rad ökar andelen kvinnor i börsbolagens styrelser. I år är andelen 27,9 procent,..

DEBATT: Vi kräver jämställda styrelser

I höstas valdes nya styrelser till kommunens åtta helägda bolag som ingår i koncernen Halmstad rådhus. De nya ledamöterna tar över i april. Inget har hänt när det gäller fördelningen mellan män och kvinnor. 62,5 procent är män, resten kvinnor. Men en liten förändring har skett på toppen Och eftersom omkring 70 procent av alla företag i Sverige ägs av män, börjar könsfördelningen i styrelserummen redan vid ägandet. Av de 18 185 företag som ingick i Almis kartläggning saknades över 75 procent kvinnor i styrelsen. Kvinnor inom vård och service. Kvinnornas styrelserepresentation skiljer sig också åt inom olika branscher Totalt sett sitter fler män än kvinnor i lokalstyrelserna. Andelen kvinnor är 37 procent. Drygt var fjärde av Läkarförbundets lokala styrelser saknar ledamöter med utländsk examen - trots att antalet utländska läkare har ökat kraftigt de senaste åren. Jämställdhet, löner och en vilja att påverka

EU kräver fler kvinnor - annars hotar böter | Nyhetssajten

Kvinnor i styrelsen minskar riskerna Motivation

 1. Ändå har svenska styrelser bara ca 20 procent kvinnor, och internationellt är det skrämmande dåligt med 60 procent börsbolag helt utan styrelsekvinnor. Dr Sannas AB bryter stort mot detta - vi har 67 % kvinnor i både styrelsen och bland de anställda
 2. st en kvinna i styrelsen har
 3. Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser har ökat till 24,7 procent i år, jämfört med 22,3..

40 procent kvinnor i de styrelser som SEB arbetar med SE

1 man - 0 kvinnor Här ovan presenteras de tio största dagspressföretagens övergripande styrelser samt TTs styrelse. Av de totalt 92 ordinarie ledamöterna är 18 kvinnor (20 procent). Räknar man med också suppleanterna uppgår styrelseposternas antal till 110. Av dessa är 87 män och 23 kvinnor (21 procent) Fördelningen mellan kvinnor och män som hade ordförandeposten var 51 procent kvinnor och 49 procent män. Läs också: MP: En jämställd riksdag kan inte vänta. Rapporten redovisar också könsfördelningen i 74 statliga myndigheters styrelser där regeringen utser en del av ledamöterna Andelen kvinnor på styrelseposter i svenska bolagsstyrelser har ökat med 25 procent under de senaste fem åren, vilket motsvarar närmare var femte styrelseplats. Ser man enbart till de nytillkomna styrelseposterna under perioden ökar andelen kvinnor i högre takt

Allt fler kvinnor i konsultbolagens styrelser - Breaki

Andelen kvinnor i bolagsstyrelser ökar. Andra AP-fondens Kvinnoindex för år 2014 visar att andelen kvinnor i börsbolagens styrelser ökar för första gången på tre år. Andelen kvinnor i ledningar fortsätter att öka och uppgick vid årets mätning till 18,4 procent - en ökning med drygt en procentenhet I sin styrelse har 47 procent av de undersökta östgötska bolagsstyrelserna externa styrelseledamöter. Om 100-listan: Varför ska fler kvinnor sitta i styrelserna? Verkar för att få fler. Senast 2019 ska 40 procent av ledamöter av vardera kön. Men det är också en rättvisefråga. Foto: TTRegeringen lägger fram ett lagförslag om kvotering till bolagsstyrelser. En viss förbättring har skett, cirka 32 procent kvinnor i styrelsen för att få en jämnar Närmare 40 procent av bygg- och installationsbranschens 50 största bolag har styrelser helt utan kvinnor. Det är en försämring jämfört med föregående år. I genomsnitt är andelen kvinnor i landets 50 största bygg- och installatörsföretag 19 procent, jämfört med 37 procent kvinnliga styrelseledamöter i svenska börsbolag

har en kvinna som ordförande i styrelsen. Det skriver tidningen Svenska Dagbladet. - Det är skamligt att svenska företag har så få kvinnor som ordförande i styrelsen, säger Amanda Lundeteg på stiftelsen Allbright. Regeringen har krävt att företagens styrelser ska ha minst 40 procent kvinnor. Om företagen inte lyckas med det kan. I valet 2018 fick kvinnor 53,2 procent av platserna i parlamentet. Antalet kvinnor på högre poster är dock färre. I Politbyrån, det vill säga centralkommitténs styrelse och det organ med den reella politiska makten, är endast 25 procent kvinnor. 3. Bolivi I sin styrelse har 47 procent av de undersökta östgötska bolagsstyrelserna externa styrelseledamöter. Om 100-listan: Varför ska fler kvinnor sitta i styrelserna? Verkar för att få fler kvinnor i Sveriges bolagsstyrelser Ny statistik visar att 19 procent av personerna i svenska bolagsstyrelser är kvinnor. Siffran har ökat med två procentenheter sedan 2013. I Västra Götaland har 36 procent av bolagsstyrelserna en kvinna som ledamot

styrelsen av fem kvinnor och åtta män. Andelen kvinnor i Läkarförbundet är 41 procent. Men i en undersökning som Läkartid-ningen gjorde i somras (se LT nr 32-33/2002) konstaterades att mer än två tredjedelar av Läkarförbundets lokal-föreningar har en styrelsesammansätt-ning med mindre än 40 procent kvinnor Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser ökar marginellt, enligt en årlig sammanställning gjord av branschorganet Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Sverige 15 juli 2020 10:35 Andelen kvinnor av stämmovalda ledamöter i samtliga svenska börsbolagsstyrelser har ökat med 0,2 procentenheter till 34,7 procent, skriver kollegiet i ett pressmeddelande

Visst finns kvinnor till styrelser Vår region har en outnyttjad potential av styrelsekompetenta kvinnor som vill och kan bidra i fler styrelser, skriver Johanna Palmér. 23 september 2017 05:5 Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser ökar marginellt, enligt en årlig sammanställning gjord av branschorganet Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Andelen kvinnor av stämmovalda ledamöter i samtliga svenska börsbolagsstyrelser har ökat med 0,2 procentenheter till 34,7 procent, skriver kollegiet i ett pressmeddelande

Bland medlemskåren är 67 procent kvinnor. - Styrelsen ska ju spegla medlemskåren till viss del. Men jag vill hellre ha 50/50 män och kvinnor i medlemskåren. Det är inte bra med en så könsuppdelad arbetsmarknad, säger Susanna Gideonsson. I LO:s styrelse sitter 18 ledamöter, endast 4 är kvinnor. Men eftersom det är. Hela 51,8 procent av styrelserna saknar kvinnor helt och hållet och kvinnliga ordföranden utgör 6,5 procent. Det finns 14 kvinnor på vd-poster, vilket utgör 7,6 procent. Det kan jämföras med börsen där det enligt Andra AP-fondens kartläggning visade att de 320 bolagen på Stockholmsbörsen totalt har 33,9 procent kvinnor bland styrelserna

Andra AP-fondens Kvinnoindex 2020 - andelen kvinnor i

 1. ansen i styrelserna är däremot fortsatt stor. I 29 av 71 förbund är andelen män större än 60 procent
 2. I Sis Ägarservices årliga sammanställningen kan man i år konstatera att kvinnorna får allt större utrymme i börsbolagens styrelser. Men bland de största företagen står det still, skriver Dagens Industri
 3. st högre högskoleexamen. Motsvarande andel bland männen var 77 procent. Av alla styrelsemedlemmar i statsägda bolag hade 90 procent avlagt

Allt fler kvinnor i konsultbolagens styrelser

Bland de 262 bolagen med säte i Sverige finns sju kvinnliga vd:ar och nio kvinnor som är styrelseordförande. Bara ett bolag, Kinnevik, har både en kvinna som vd och en som styrelseordförande. 96 börsföretag har ledamöter valda av anställda i sina styrelser. Av de fackliga representanterna i styrelserna är runt trettio procent kvinnor Veckans guldstjärna får bilprovningsföretaget Opus som går från 20 procent kvinnor i styrelsen till 50 procent. Till styrelseordförande väljs styrelseproffset Katarina Bonde. Tätt efter kommer medicinteknikbolaget Bactiguard som även de gjort betydande framsteg genom att föreslå branschkollegan Aleris nya affärsområdeschef Marie Wickman-Chantereau Kvinnor i styrelser mer riskbenägna. Det spelar roll om man har kvinnor i styrelsen - men kanske inte på det sätt som man tror. Kvinnorna i de svenska börsbolagsstyrelserna må vara mindre tävlingsinriktade än sina manliga kollegor, men de är också mer riskbenägna, visar ny forskning

Debatten om kvotering Sv

 1. Ojämställda syrelser. Av de bolag som helt saknar kvinnor i valberedningen är 76 procent inte jämställda i styrelsen. Mest jämställd är telekombranschen där 21% kvinnor sitter i valberedningen, följt av konsumenttjänster (17%), konsumentvaror (16%) och hälsovård (14%)
 2. st en kvinna i styrelsen 78,0 76,5 78,4 86,6 Kvinnor i procent av totalantalet styrelseplatser 18,3 18,5 19,5 22,0 Kvinnor i procent av antalet styrelseledamöter 18,0 18,3 19,0 21,0 Antal företag bland de 150 högst värderade företagen utan kvinnor 12 12 18
 3. Men de uppgifter om könsfördelning som finns tillgängliga visar att på global nivå är bara 16,7 procent av börsbolagens styrelser kvinnor. Variationerna mellan olika regioner är dock stora. Kerrie föreslår ett antal åtgärder som kan förbättra situationen, vilket kräver engagemang från företagsledningar, beslutsfattare och investerare
 4. Kvinnor i styrelser. 22 000 företag från 91 länder deltar i studien. Sverige hör till de tio mest könsbalanserade länderna. I totalt 331 svenska företag var andelen kvinnor i styrelsen 22 procent. I den högsta ledningen var det 21 procent kvinnor. Nästan 60 procent av ­företagen i studien saknade helt kvinnor i styrelsen
 5. Ändå ligger andelen kvinnor i de västernorrländska bolagens styrelser något högre än rikssnittet som är 19 procent. Ägandet styr En stor andel av de undersökta företagen är ägarledda och det syns tydligt att den sneda könsfördelningen i styrelserummen och på vd-posterna tar sin början i ägandet

Andelen kvinnor i bolagsstyrelser ökar något - Dagens P

 1. Börsbolagens styrelser kan bli jämställda inom tio år, enligt en ny rapport från stiftelsen Allbright. I flera år har andelen kvinnor i börsbolagens styrelser legat runt 22 procent. Under våren ökade denna siffra dramatiskt, enligt stiftelsen Allbrights nya rapport, rapporterar Veckans Affärer
 2. erade branscher som andelen kvinnor är högre i styrelser
 3. ister, Maud Olofsson (C) säger att detta är ett bättre tillvägagångssätt att få fler kvinnor till styrelser, än att kvotera in dem i styrelser

Ruter Dam startar en cv-bank med lämpliga kvinnliga styrelsekandidater. Målet är att få en mer jämlik representation i näringslivets topp {{visitor.ipAccess.member.name}} {{welcomeMember}} Pitch for ip acces

Endast 20 procent kvinnor i Västmanlands företagsstyrelse

I Finland var det i genomsnitt 30 procent kvinnor i börsbolagens styrelser år 2016. Det betyder en sjätteplacering inom EU. Pia Simons är vd på Simons element It-branschen släpar efter när det gäller att rekrytera kvinnor till vd- och styrelseposter. Det visar en kartläggning från Upplysningscentralen och nu måste företagen skärpa sig, ryter flera bedömare

Granskning: Så jämställda är IOGT-NTO:s styrelser – Accent

Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser - DN

Mer fokus läggs på att få jämnare könsfördelning i styrelser och ledningsgrupper. Men valberedningarna flyger fortfarande under radarn, med endast 13 procent kvinnor. Det visar en ny rapport från Allbright, där de börsnoterade bolagens valberedningar granskats Den norska lagen för att få in fler kvinnor i styrelser har visat sig vara en framgång. Från att sju procent av de norska börsnoterade bolagens styrelseledamöter var kvinnor har andelen ökat till 40,2 procent enligt en studie genomförd av Norges forskningsinstitut, Center for Corporate Diversity, och som Dagens Industri tagit del av Andel kvinnor i Axel Johnsons styrelser: 52 procent . I morgon är det internationella kvinnodagen. En kartläggning av styrelserna i våra koncernbolag visar att Axel Johnsons bolag totalt sett har 52 procent kvinnor. Axel Johnson arbetar aktivt för ökad mångfald, eftersom vi vet att det gör oss bättre Förra året ökade andelen kvinnor i de börsnoterade bolagens styrelser för första gången på tre år, från 22,3 procent (2013) till 24,7 procent (2014). Det skriver Dagens Nyheter och hänvisar till Andra AP-fondens årliga kvinnoindex

Hon är en av fyra kvinnliga styrelseproffs | AftonbladetVänsterpartiets internfeministiska vaksamhet mot män | WTF?INFOGRAPHIC - Konsultbolagens utveckling under första halvåret
 • Forum hörgeräteträger.
 • Notorious big sohn.
 • Brädspel strategi.
 • Santa lucia sång.
 • Lustige kegelbilder.
 • Free gps.
 • Google .
 • Apologia sverige.
 • Antal anställda visby lasarett.
 • Snedtänkt johnny bode.
 • Kumla djursjukhus priser.
 • Livet ombord.
 • Adobe stock lizenz.
 • Arching stellenangebote.
 • Swedeheart annual report 2016.
 • Adopterade hundar.
 • Gravid 3 dagar efter mens.
 • Chalmers schema.
 • Namngivning dikt.
 • Samsung wireless charger mediamarkt.
 • Syrenbuddleja plantagen.
 • Vilken dag firar man jul i england.
 • Fördelar med samboförhållande.
 • Fonomix 1.
 • Kres vt 137.
 • Äventyr sverige sommar.
 • Tuggummi utan xylitol och sorbitol.
 • Orka plugga serien.
 • Ymca text.
 • Uppblåsbar krage hund.
 • Geld für geschenk sammeln formulierung.
 • Frågor till lärare.
 • Inlärningssvårigheter test.
 • Lkg spalt.
 • Fonomix 1.
 • Propaganda i media.
 • Samsung galaxy a5 2017 review.
 • Francesco quinn.
 • Spin of hope jönköping.
 • Indrag citat word.
 • Iso omena.