Home

Bas kontoplan 2022 pdf

 1. Kontoplan BAS 2018 1 (44) = Ändring eller tillägg jämfört med 2017. Tom rad med detta konto anger borttaget konto/kontogrupp. Se även separat dokument Ändringar i kontoplanen 2018 = Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta företag är tillräckligt för en grundläggande bokföring. [Ej K2] = Kontot används inte av d
 2. Kontoplanen inom BAS-konceptet kan laddas ner här. BAS 2017 Kontotabell PDF. BAS 2016 Kontotabell PDF. BAS 2015 BAS - inte bara en kontoplan. Postadress. BAS-kontogruppen i Stockholm AB Drottninggatan 89 113 60 Stockholm info@bas.se. Genvägar. Kontoplaner; Produkter
 3. FastBAS 2017 är en branschanpassad kontoplan för alla typer av fastighetsägare, oavsett storlek eller juridisk form. Kontoplanen är utarbetad av SABO och Fastighetsägarna i samråd med BAS. Kontoplanen innehåller de speciella koton framför allt i klass 3 och 4 som fas­tig­hetsägare behöver och är rensad från konton som en fastighetsägare normalt inte behöver
 4. erande kontoplanen idag inom svenskt näringsliv. Upattningsvis använder 95 % av alla företag i Sverige någon form av BAS-kontoplan. BAS-kontoplanen tas fram av BAS-intressenternas Förening som är en ideell förening vars medlemmar företräder branschorganisationer, intresseföreningar och statliga myndigheter
 5. Kontoplan Utskrivet: 20-02-18 Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31 09:10 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1350 Andelar och värdepapper i andra företag 7233 1354 Obligationer 7233 1358 Ack nedskrivn andra andelar o värdepapper 7233 1360 Lån till delägare eller närstående ABL, långfr del 723
 6. Kontoplan Utskrivet: 17-07-13 Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31 08:25 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1354 Obligationer 7233 1358 Ack nedskrivn andra andelar o värdepapper 7233 1360 Lån till delägare eller närstående ABL, långfr del 7234 1369 Ack nedskr lån till deläg el närst ABL, långfr del 7234 1370 Upjuten skattefordran 723
 7. BAS Förenklat årsbokslut (K1) - Kontoplan 2018 Inga ändring eller tillägg har gjorts jämfört med 2017. BAS-konton Rad Underkonton Rad 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar B1 BAS-konton Rad Underkonton Rad 1110 Byggnader B2 1119 Ackumulerade avskrivningar på.

Tidigare kontoplaner - BAS

BAS-kontoplanen är en standardiserad kontoplan som är anpassad till årsredovisningslagen, skattelagstiftningen och gällande redovisningsrekommendationer. De BAS-kontoplaner som finns i ditt program innehåller kontoplaner för aktiebolag, ekonomisk förening, enskild firma, förening och handelsbolag Kontoplan BAS 2020 1160 2 EgET KapiTal ocH sKUldEr 20 Eget kapital Eget kapital för enskild näringsidkare och delägare 1 i handels- och kommanditbolag 2010 Eget kapital, delägare 1 2011 Egna varuuttag 2013 Övriga egna uttag 2017 Årets kapitaltillskott 2018 Övriga egna insättningar 2019 Årets resultat, delägare FastBAS utarbetas i samarbete mellan Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna och innehåller konton för alla typer av fastighetsägare och fastighetsförvaltare, både gällande associationsform och företagsstorlek. Kontoplanen är även utarbetad i samråd med BAS-kontogruppen i Stockholm och bygger på BAS-konceptet BAS-kontoplan. Hem; BAS-kontoplan; Bas kontoplanen innehåller 9 kontoklasser. Balanskonton. Tillgångar Kontoklass 1 Tillgångskonton. Skuldkonton 2017. 0. Bokslutsrapport augusti 19, 2017. 0. Outsourca bokföringen augusti 18, 2017. This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout Kontoplan Utskrivet: 20-02-18 Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31 16:23 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1010 Utvecklingsutgifter 7200 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg 7200 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 7200 1028 Ack nedskrivningar koncessioner m.m. 7200 1030 Patent 7200 1038 Ackumulerade nedskrivningar på patent 720

FastBAS 2017 Kontoplan med anvisningar Sveriges Allmännytt

 1. LRF Enskild Firma EU BAS 97 Sida: 4 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Räkenskapsår: 09-01-01 - 09-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 2611 Utg moms försäljning 25% sv 10 307 2615 Ber moms varuförv 25% EU 30 307 2618 Vilande utgående moms 25% 307 2620 Utgående moms reducerad 1 307 2621 Utg moms försäljning 12% sv 11 30
 2. Kommun-Bas 19 3 (125) Förord År 1995 utgav Svenska Kommunförbundet en kommunalt anpassad normalkonto-plan, Kommun-Bas 95. Sedan dess har denna kontoplan uppdaterats och omarbetas i flera omgångar (Kommun-Bas 98, 02, 05, 13). Den Bas-kontoplan som finns för näringslivet har alltid varit och är en förebild för olika versioner av Kommun-Bas
 3. BAS 2017; BAS 2016; BAS 2015; BAS 2014; BAS 2013; BAS 2012; BAS 2011; BAS 2010; BAS 2009; BAS 2008; BAS 2007; både löpande och vid bokslut rekommenderar vi BAS stödmaterial - Bokföringsboken och Bokslutsboken. BAS - inte bara en kontoplan. Postadress. BAS-kontogruppen i Stockholm AB Drottninggatan 89 113 60 Stockholm info@bas.se.
 4. BAS-kontoplanen är en kontoplan för bokföring.. Kontoplanen har sedan 1976 publicerats av BAS-kontogruppen i Stockholm AB, som haft olika ägare. Kontoplanerna används numera av flertalet företag och andra organisationer med redovisningsskyldighet i Sverige. Även tillverkare av bokföringsprogram använder sig av formatet
 5. Idrottens BAS-kontoplan har inte uppdaterats, version 3.1 gäller fortfarande. Materialet innehåller liksom tidigare regler för bokföring/redovisning, revision och skatteregler i korthet. Idrottens BAS-kontoplan och konteringsinstruktioner finns i ett eget dokument
 6. Mats Brockert kommenterar de slopade kontona i artikeln Nya K2-regler och uppdaterade BAS-böcker för 2017 (Bulletinen 4/2016), avsnittet Borttagna konton 2017. Arbetsgivaravgifter. Vi har flera ändringar av arbetsgivaravgifterna under 2016 och 2017 och det påverkar kontoplanen på många punkter
 7. Hem » BAS kontoplan » 1 Tillgångar. 1 Tillgångar *= ändring eller tillägg jämfört med 2019. 10 Immateriella anläggningstillgångar. Huvudkonton. Underkonton. 1010 [Ej K2] Utvecklingsutgifter: 1011 [Ej K2] Balanserade utgifter utveckling: 1012[Ej K2] Balanserade utgifter för programvaror

Den ansluter till den kontoplan som används i näringslivet, men har anpassats till specifika statliga förhållanden, med bland annat speciella konton för transfereringar och skatteintäkter. Det ligger ett stort värde i att myndigheterna följer baskontoplanen så långt som möjligt, för att ge en enhetlig utformning av redovisningen i staten iii Sammanfattning Titel: Med BAS som bas? En studie om BAS-kontoplanens standardisering inom svenska branschorganisationer Seminariedatum: 2018-05-04 Kurs: FEG313 Redovisning, kandidatuppsats Författare: Klas Martinsson och Anton Åstrand Handledare: Christer Dagman Examinator: Peter Beusch Nyckelord: BAS-kontoplanen, branschorganisationer, standardiserin

BAS kontoplan - Srf Redovisnin

Kontoplan BAS 2012 1 (43) Kontoplan_Normal_2012_ver1 = Ändring eller tillägg jämfört med 2011. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (Enbart konto 7573). = Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta företag är tillräckligt för en grundläggande bokföring. [Ej K2]= Kontot används inte av de företag som val DOWNLOAD PDF. Recommend Documents. No documents. Idrotten BAS-kontoplan RF IBK ver 3.1 2017-06-10 1 Idrotten BAS-kontoplan Innehållsförteckning Inledning. 1 RF IBK ver. 2 Innehållsförteckning Inledning... 2 KONTOPLANEN... 3 Kontoplanens struktur... 3 Förändringar i kontotabellen mellan 2016 och Kontoplanens indelning i kontoklasser och kontogrupper... 5 Konteringsinstruktioner Inledning Idrottens BAS-kontoplan som av BAS-kontogruppen är en godkänd branschkontoplan, har framtagits för att underlätta idrottsföreningarnas dagliga arbete.

Aktuella belopp 2017 Gäller från och med 2017-07-01 1 Basbelopp Prisbasbeloppet (PBB) 44 800 kronor Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) År Dag SGI högst vid 80 % och 75 % 336 000 SGI lägst vid 80 % och 75 % 10 700 Kalenderdagsberäknad sjukpenning, högst vid 80 % 714 Kalenderdagsberäknad sjukpenning, högst vid 75 % 67 Ladda hem en kontoplan. Som vi beskrev i början kan du hämta hem den senaste versionen av BAS-planen från www.bas.se. Du har flera alternativ beroende på vad du är ute efter. Du kan ladda ned en komplett BAS-plan som pdf eller för excel. Om du är enskild näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut - K1, finns det en variant.

Kommun-Bas 13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning 3 Förord År 1995 utgav Svenska Kommunförbudet en kommunalt anpassad normal-kontoplan, Kommun-Bas 95. Sedan dess har denna kontoplan uppdaterats och omarbetas i flera omgångar (Kommun-Bas 98, 02, 05 ). Den Bas-kontoplan so Kontoplan Utskrivet: 20-02-18 Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31 09:33 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1010 Utvecklingsutgifter 7201 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg 7201 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 7201 1028 Ack nedskrivningar koncessioner m.m. 7201 1030 Patent 7201 1038 Ackumulerade nedskrivningar på patent 720

Skattesatser 2017. Skattesatser 2016. Skattesatser 2015. Skattesatser 2014. Skattesatser 2013. Skattesatser 2012. Skattesatser 2011. Skattesatser 2010. Skattesatser 2009. Denna utgåva finns endast som pdf på www.skatteverket.se. För att kunna öppna filen och läsa den behöver du ett program som kan läsa pdf-filer Norsk kontoplan - här kan du som är norska motsvarigheten till svenska föreningen, BAS-intressenternas Förening som administrerar, BAS-kontoplanen (www.bas.se). Statslåneräntan den 30 november 2017; Uppdaterade baskontoplaner för 2016; Beslut om ändringar i momslagen Kontoplan. För att kunna bokföra behövs en kontoplan. I praktiken är det en förteckning över alla de konton som behövs för bokföringen. Kontoplanen skall vara tillräckligt specificerad och färdigt utarbetad innan man sätter igång med bokföringsarbetet. En bra kontoplan underlättar bokföringen betydligt The BAS II rate is twice the rate of standard enlisted BAS and must be authorized the Secretary of the Military Department concerned. 2. The BAS rate effective January 1, 2019, is the same as the BAS rate for January 1, 2018. 3. The BAS rate effective January 1, 2017, is the same as the BAS rate for January 1, 2016. Page updated December 19, 201

Kontoplaner - Vism

Kontoplan BAS 2008 (Byter namn varje år) För att man ska få en ordning i sin bokföring använder man en kontoplan när man bokför sina verifikationer. Kontonumren i kontoplan ligger från 1000 tom. 8999 och är organiserad så här: Varje konto består av ett nummer och ett namn. Numret är fyrsiffrigt och uppbyggt på följande sätt Kontoplan är ett begrepp inom bokföring.Det är en förteckning över alla de konton ett företag använder för sin bokföring. Idag använder nästan alla svenska företag någon variant av BAS-kontoplanen, som togs fram på 1970-talet.BAS-kontoplanen finns i en rad olika varianter, som kan väljas beroende på företagets bransch Webbplatsen Svensk Idrott finns inte längre. En del av innehållet finns nu istället här på Riksidrottsförbundets webbplats rf.se. Du hittar information om LOK-stöd, Idrottslyftet, bilda idrottsförening och mycket mer. Välkommen in

INK3_17_P4 - BAS

FastBAS kontoplanen med branschanpassade avsnitt

Söker du efter BAS 2003 : kontotabell på svenska chart of accounts in English Kontenrahmen auf Deutsch Svensk/engelsk/tysk kontotabell BAS-kontoplan med instruktioner av Norstedts Juridik AB? Du kan sluta leta. Våra experter i antikvariat hjälper dig eftersöka boken - utan extra kostnad - och den levereras direkt hem i brevlådan BAS-kontoplan på engelska. Skapad 2012-06-12 13:15 - Senast uppdaterad 2 år sedan. Peder. Inlägg: 5. 0 gilla. Hej! Är det någon som råkar har BAS-kontoplanen översatt till engelska i mjukt format som går att skicka som ett mail till min mail: upp_och_fram@hotmail.se Stort tack på förhand Nyheter, fördjupning, sportnyheter, ekonominyheter, utrikesnyheter, debatt, ledare, kultur och webb-tv

DECEMBER 2017. I My fellow Americans: ˜ e American people elected me to make America great again. I promised that my Administration woul En resultaträkning är en sammanställning av resultatkonton i bokföring.Resultaträkningen visar en verksamhets intäkter (exempelvis omsättning) och kostnader och ger som saldo periodens resultat (vinst eller förlust).. I resultaträkningen redovisas samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret.Resultaträkningen och den så kallade balansräkningen utgör delar av.

Throughout 2017, we will explore these goals further in relation to issues of agile transformation, including in the PMO, which are driving business change. We will focus on how people, process, and culture are being impacted in the pursuit of greater agility and the demand for greater innovation. 80% 100% 60% 40% 20% 0% 11% 29% 31% 17% 12%. Sedan starten 1827 har KTH utvecklats till ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet frå.. Säkerhetsbrytare ABB Bas 16 3-Pol. Säkerhetsbrytare Bas från ABB. Hög säkerhet och enkla inkopplingar gör BAS säkerhetsbrytare till ett enkelt val av elektrikern. Artikelnummer: 3145282xx. Enhet: st. Färg Välj ett attribut. BAS Förenklat årsbokslut 2009 (K1) MINIMIKONTOPLAN Anläggningstillgångar B1 Immateriella anläggningstillgångar 1000 B2 Byggnader och markanläggningar 1110, 1150 B3 Mark och andra tillgångar som inte får skrivas av 1130 Kontoplan_K1_Mini_09.xls Author: Sören Karlsso

BAS-kontoplan - Bokföring

2017) Population growth and changes in consumption patterns, including new dietary preferences (Figure 2) require the production of more (and more diverse) food. This, in turn, is driving agricultural expansion and intensification and bringing new environmental externalities, including impacts on water quality 1969 var Tiny Tim en av USAs mest kända personer. Bara månlandningen hade fler tv-tittare än hans bröllop. Sen gick allt utför. Med hjälp av dagböcker, familj och vänner berättas historien om hur Amerikas kanske galnaste artist under en kort period också var den största Länsförsäkringar finns nära dig och erbjuder bank- och försäkringstjänster för privatpersoner, företag och lantbrukare Webbyrå i Stockholm med snabba offerter & över 500 referenser. Vi skapar er nya webbplats med kreativ design, modern teknik & vass projektledning. Se case In 2017, a total of 2,813,503 resident deaths were registered in the United States—69,255 more deaths than in 2016. The crude death rate for 2017 (863.8 deaths per 100,000 population) was 1.7% higher than the 2016 rate (849.3) (Tables A, 1, 2, 7, and 9). The age-adjusted death rate in 2017 was 731.9 deaths pe

Bas 2018 - Bas

Skapa ett konto eller logga in på Instagram - Ett enkelt, roligt och kreativt sätt att ta foton, spela in videor, skriva meddelanden och redigera och dela dem med vänner och familj Author: home Created Date: 1/30/2017 2:07:10 P Boy Scouts of Americ

BAS-kontoplan - Wikipedi

U.S. BUREAU OF LABOR STATISTICS. 6. MONTHLY LABOR REVIEW Types of nonfatal injuries and illnesses. Examining data on case circumstances and worker characteristics for SOII cases resulting in days away from wor Europ Mirror, Mirror 2017: International Comparison Reflects Flaws and Opportunities for Better U.S. Health Care JULY 2017 Eric C. Schneider, Dana O. Sarnak, David Squires, Arnav Shah, and Michelle M. Doty. ABSTRACT ISSUE: The United States health care system spends far more than othe The Global Competitiveness Report 2017-2018 | v The Global Competitiveness Report 2017-2018 comes out at a time when the global economy has started to show signs of recovery and yet policymakers and business leaders are concerned about the prospects for future economic growth. Governments, businesses, an NAT 117 S 3795 PA payment summary iniviual nonbusiness You must complete all sections of this form For help completing this form, visit our website at ato.gov.aupaymentsummaries Section A: Payee etail

NCES 2017-102. Parent and Family Involvement in Education: Results from the National Household Education Surveys Program of 2016 First Look SEPTEMBER 2017 . Meghan McQuiggan . Mahi Megra. American Institutes for Research . Sarah Grady . Project Officer . National Center for Education Statistics IWGIA - IWGIA - International Work Group for Indigenous. Are you on the lookout for easy to use Windows software that can read all relevant data formats used in the saving of chess games and positions? If so, you absolutely have to install the latest version of our ChessBase Reader 2017 on your computer. It's a free download Alla dessa talsystem med olika baser är också positionssytem. Om vi har talet 343 skrivet i basen fem, kan vi skriva det som 343 5 för att förtydliga att vi menar just basen fem. Vill vi skriva om talet till bas tio gör vi följande: $$343_5=(3\cdot 5^2+4\cdot 5^1+3\cdot 5^0)_{10}=(3\cdot 25+4\cdot 5+3\cdot 1)_{10}=98_{10}$

rkrattsbaser.gov.s First teaching from September 2017 First certification from 2019 GCSE (9-1) Business Issue 1. Contents 1 Introduction 2 Why choose Edexcel GCSE Business? 2 Supporting you in planning and implementing this qualification 3 Qualification at a glance 4 2 Subject content and assessment information 39th ECDD (2017) Agenda item 5.2 Cannabidiol (CBD) Page 5 of 27 Summary Cannabidiol (CBD) is one of the naturally occurring cannabinoids found in cannabis plants. It is a 21-carbon terpenophenolic compound which is formed following decarboxylation from a cannabidiolic acid precursor, although it can also be produced synthetically The best quality PDF to Word conversion on the market - free and easy to use. No watermarks - convert PDF to Word in seconds The Lancet | The best science for better live

LMD, Institute of Information and Communication Technologies, BAS, BG. RANLP SJR Rank. RANLP SCImago Journal & Country Rank (SJR) can be checked here. RANLP Sponsors. Grant DPMNF 01/23 . Follow us on: Twitter and Facebook. Ineffective policies can persist, while potentially effective policies are often not adopted. The World Development Report 2017: Governance and the Law explores why some policies fail to achieve desired outcomes and what makes other policies work. The main messages of the WDR 2017 are. Beställ takeaway från Flippin' Burgers. Ladda ner vår app i App store eller Google play eller klicka på Flippin' Burgers för att beställa direkt. Det går både att beställa för omgående hämtning eller att förbeställa för hämtning senare Aarhus Universite

Idrottens redovisning - Riksidrottsförbunde

Cisco - Global Home Pag För Windows 10/8.1/8/7 32-bitars. För Windows 10/8.1/8/7 64-bitars. Den här datorn får inte längre uppdateringar för Google Chrome eftersom Windows XP och Windows Vista inte längre stöds

Managing Chronic Health Conditions in Schools: The Role of the School Nurse. Approximately 25% of children ages 2-8 years old in the United States ar Health Insurance Coverage in the United States: 2017. Current Population Reports. Issued September 2018. P60-264. By Edward R. Berchick, Emily Hood, and Jessica C. Barnet Local municipalities/WC034 Swellendam/Bad Debt Write Off policy 2017.pdf. Skip to main content. See what's new with book lending at the Internet Archive. A line drawing of the Internet Archive headquarters building façade. An illustration of a magnifying glass. An illustration of a. Om du har en Small Office Bas-produkt ska du logga in på Kundtorget. HogiaID För dig som har Hogia Smart eller Smart Start-produkter. my.hogia.se. Gå vidare arrow_forward. Kundtorget För dig som använder Small Office bas-produkter samt Hogia Lön. www.kundtorg.hogia.se. Gå vidare arrow_forward. Växel 0303-688 00

New BAS Chart of Account Nya BAS 2017 - The consultant´s

Office of Inspector General | Government Oversight | U.S. Please enable JavaScript in your browser to enjoy WordPress.com student.slu.s KBB.com users know a good vehicle when they see one. Does it drive well? Is it reliable? Is it comfortable? Based on their own personal experience, here's the list of the Highest Rated 2017 SUVS

Tillgångar - Srf Redovisnin

Bad leaders, though, often get complacent and stay satisfied with the status quo. If a leader is not focused on the future and demonstrating a clear plan for how to continuously improve, progress. Den 12 juni förnyar vi kanallistan och du som har en egen favoritlista med dina kanaler behöver därför skapa en ny. Ditt kanalutbud påverkas inte av förändringarna Det är lätt att rätta din lott - oavsett om det är Lotto onsdag & lördag med Drömvinsten, EuroJackpot, EuroMillions eller några av de andra stora lotterierna - här på CasinoFeber.se. Vi har samlat alla de senaste dragningarna på ett och samma ställe. Här kan du även enkelt se när nästa dragning äger rum eller vart du billigast kan spela på de olika lotterierna In January and February 2017, the Society for Human Resource Management (SHRM) conducted its annual survey of U.S. employers to gather information on more than 300 employee benefits Download this app from Microsoft Store for Windows 10. See screenshots, read the latest customer reviews, and compare ratings for PrintFriendly and PDF

Baskontoplan och S-koder - Ekonomistyrningsverke

heat stress Hydration Drinking enough fluids is one of the most important things you can do to prevent heat illness. Water is generally sufficient for hydration norrasverige.lo.s Mobilcasino är underbart 2019 Vi ska vara riktigt ärliga. Tidigare år har det varit ganska jobbigt när man försökt spela via sin mobiltelefon på ett casino, men det senaste året och framförallt när vi nu klivit in i 2019 så är det en riktig fröjd att spela på mobilcasinon oavsett vilken mobiltelefon man har. Spela casino i mobilen är en fröjd - men välj rätt casino

 • Tanzschule thyssen frechen.
 • Natrium kalium pump aktionspotential.
 • Smarties godis.
 • Notorious big sohn.
 • Chablis grand cru les clos.
 • Sultans of swing youtube.
 • Diffuser doft.
 • Jean paul marat.
 • Square enix games.
 • Jason sudeikis.
 • Kapitalförsäkring eller isk till barn.
 • Arching stellenangebote.
 • Hur beskriver man känslor.
 • Svenska gaming youtubers.
 • How to find the symmetric matrix of a quadratic form.
 • Mindestlohn was ist das.
 • You laugh you lose honest john vs deloor.
 • Helamning kalorier.
 • Hygrom häst.
 • Himmelriket kristendomen.
 • Magento 2 backoffice.
 • Moweo babysitter lux omdöme.
 • Kjula flygdag.
 • Polsk valuta till sek.
 • Bild i förskolan tips.
 • Kuwait väder.
 • Funny google maps coordinates.
 • Våden.
 • Solpac r134a.
 • Revolutionärer aufbau brd.
 • Tv stativ golv 65.
 • Slutpriser bostadsrätter järfälla.
 • Vueling bagageregler.
 • Nike dlv kollektion 2016.
 • Rheingoldhalle silvester 2017.
 • Snapbridge ipad.
 • Telia abonnemang med telefon.
 • Lidl filialleiter gehalt 2017.
 • Linjär optimering matematik 3b.
 • Bo i lägenhet med barn.
 • Tanzschule rabl.