Home

Jämställdhet it branschen

Jämställdhet handlar om att skapa en inkluderande kultur som drar nytta av allas kompetenser. De kommande tre åren förväntas it-branschen behöva tillsätta 70 000 tjänster. Och ska Sverige kunna konkurrera med resten av världen menar Åsa Zetterberg att utbildningsväsendet behöver locka fler kvinnor till it och tech, och branschen har inte något annat val än att bli bättre på. Om jämställdhet i IT-branschen. Jag vet hur det är när förebilder saknas. Min generation hade i princip inga förebilder alls inom tekniska yrken. Jag började plugga på en teknisk högskola 1975 och i min årskurs var vi då fem kvinnor bland nära 200 män Därför blir IT-företag mer lönsamma med ökad jämställdhet. Det behövs fler kvinnor i IT-branschen. Det är Michaela Berg på Advania övertygad om. Hon har en nyckelroll inom HR och säger att andelen kvinnor på Advania ska fördubblas fram till 2020, jämfört med 2016. Petra Laewen, Women Ahead och Michaela Berg, Advania

Långt till jämställdhet i it-branschen Den svenska it- och teknikbranschen blomstrar, men inom jämställdhet går det trögare trots en uppsjö av satsningar och projekt tänkta att lyfta den. Fortfarande nöjer sig många med förenklade förklaringar som vi bryr oss om kompetens, inte kön, enligt Jennifer Råsten på Netlight som är en av initiativtagarna till. IT-branschen har långt kvar inom jämställdhet och till att bli en jämställd bransch enligt en artikel i Computer Sweden. Christina Skogster Stange, VD på Jeeves, kommenterar: Jag håller med om att en del av förklaringen ligger i en felaktig och förutfattad bild av vad IT och digitalisering innebär, en bild som kanske inte lockar kvinnor

Jämställdhet i it-branschen - Hur svårt kan det vara

IT-branschen står inför en enorm kompetensbrist och en viktig del är att attrahera fler kvinnor. Endast 22% av de som arbetar inom IT i Värmland idag är kvinnor. Med satsningen Genius in ICT sätter vi fokus på jämställdhet inom branschen i Värmland Så får vi fler kvinnliga chefer i it-branschen Men samma rön framkom också när man jämförde företag inom samma bransch och land. Jämställdhet mellan könen ökade sannolikheten att prestera bättre än nationella medianvärdet med 15 procent Det är ont om kvinnor i teknik- och IT-branschen. Färsk statistik från Expert Market visar att kvinnor utgör minoritet inom dessa ämnen redan på gymnasiet. Andelen kvinnor i ämnena naturvetenskap, matte och IT når en knappa 31 procent och inom teknik är siffran så låg som 9 procent. Om vi tittar på universitetet och högskolan [ Branschen kan betraktas som en enskild sektor, som vid sidan av andra sektorer som till exempel basindustri, jordbruk och avancerade tjänster bidrar till jobbskapande och exportintäkter. Samtidigt är IT- och telekom­branschen en unik sektor, eftersom det den levererar spelar en viktig roll för alla andra sektorer och därigenom för hela näringslivets framtid I slutet av det här året kommer det att saknas omkring en miljon programmerare inom EU. I Sverige håller programmering på att bli ett av de vanligaste yrkena, men det räcker inte på långa vägar - även här saknas tiotusentals programmerare. Det enklaste sättet att åtgärda bristen är att öppna branschen för den halva av befolkningen som inte verkar ha lockats hittills

Är vi klara nu? Om jämställdhet i IT-branschen - IT

 1. Juryns motivering lyder: I sitt examensarbete har Linda Sandström och Sara Brulin studerat profileringsarbete och dess betydelse för jämställdhet inom IT-branschen. Arbetet, som baseras på en intervjustudie omfattande fem olika företag, erbjuder en välskriven, insiktsfull och teoretiskt väl förankrad analys av pågående profileringsarbete i relation till jämställdhet
 2. st 75 procent år 2020, både för kvinnor och för män
 3. skat de senaste åren
 4. Hade den debatt som pågått resten av veckan ägt rum en vecka innan så hade jag gladeligen skrivit om mitt tal, för att ta chansen att berätta om hur jag ser på det här med jämställdheten och it-branschen. Men istället får jag göra det här och nu. It är en utmaning för jämställdheten, men den kan också vara en lösning
 5. för att främja jämställdheten i IT-branschen. Uppdraget fokuserar på företag som utvecklar, tillverkar och säljer IT-produkter och IT-lösningar samt på högre IT-utbildning. Handlingsplanen skall omfatta förslag till åtgärder som d

Därför blir IT-företag mer lönsamma med ökad jämställdhet

Energibranschen ska bli bättre på mångfald och

Jämställdhet och mångfald är en nyckel för att lyckas attrahera dagens och morgondagens talanger. Men IT-branschen är en av landets mest könssegregerade branscher. Hur jobbar IST för att få fler kvinnor till företaget? Mathilda Wirenstrand, Country HR Manager på IST, svarar Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det förutsätter samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden. Lathunden På tal om kvinnor och män gavs ut för första gången 1984 och kommer ut vartannat år, på både svenska och engelska Varningslamporna fortsätter blinka rött - kompetensbristen plågar branschen. It-branschen utgör en stor del av den privata tjänstesektorns bidrag till BNP-tillväxten. Men orosmolnet hänger kvar - kompetensbristen är fortfarande akut Bara fem procent av kvinnor i åldersgruppen 16-30 år kan tänka sig att jobba med data/IT, visar en undersökning. Det trots att IT-branschen på senare tid tagit flera initiativ för att komma till rätta med en grav ojämställdhet. Det behövs uppenbarligen mer

Enkät med 700 teknikkvinnor visar: Bristande jämställdhet i it-branschen. Kvinnors kompetens tas inte till vara, möjligheten att avancera är sämre och de möts av negativa attityder på arbetsplatserna. Enligt en ny rapport finns stora brister i jämställdheten inom it-branschen Jämställdhet ökar tillgången på arbetskraft 19 3.3 Jämställdhet gör att humankapitalet används effektivare 22. 3.4. Jämställdhet ökar organisationers lönsamhet och effektivitet 25 3.5 Jämställdhet fördjupar demokratin och ökar socialt kapital 28. 3.6. Jämställdhet ökar innovationsförmågan och samhällets resiliens 3 Yoga ska locka fler tjejer till IT-branschen Uppdaterad 12 oktober 2020 Publicerad 11 oktober 2020 En grupp tjejer i Örebro har skapat ett koncept för att locka fler tjejer att börja intressera. Java4Women™ - ett jämställdhets- och utbildningsprojekt med mål att öka antalet kvinnor inom IT-branschen samarbetar med spelföretaget NetEnt som ett led i företagets satsning på att.

Vi vet att bristen på jämställdhet är ett stort problem i konsultbranschen. Tyvärr stöds alla vittnesmål från kvinnor i branschen också av statistiken - Cinodes årliga undersökning av jämställdheten i svenska konsultbolag visade visserligen en positiv trend, men vi har fortfarande långt kvar. Allra sämst är läget inom it och. IT-branschen - en sluten bransch för killar? Om detta skulle vara bilden är det kanske inte konstigt att vi inom vår bransch har en utmaning framför oss att skapa jämställdhet. Kvinnor inom IT är tyvärr än idag en ganska sällsynt art Statistiken för 2017 visar på en i stort sett oförändrad snedfördelning av andelen kvinnor och män i IT- och telekombranschen i Sverige, såväl på medarbetar- som chefs- och VD-nivå. Men det finns undantag: de företag som deltagit i IT&Telekomföretagens ledarskaps- och förändringsprogram Womentor har i snitt en betydligt mer positiv utveckling än branschen i övrigt

Threat intelligence och jämställdhet i IT-branschen med Recorded Future I veckans avsnitt av Let's tech-podden träffar vi Marie Brattberg och Petter Eriksson från det spännande (och hemlighetsfulla) Göteborgsbolaget Recorded Future Hur ska IT-branschen bli jämställd? Den frågan diskuterades på Luleå tekniska universitet under den avslutande konferensen för Mätajämt-projektet. - Vi satte ett mål om jämställdhet i vår företagsplan väldigt tidigt, redan 2003 när vi startade

Långt till jämställdhet i it-branschen Sv

 1. ds ska hitta potential i.
 2. erar. Vi har inte råd att förlora den kompetensen
 3. Vi sammankallade först till fokusgrupper med representanter från olika delar av musikbranschen, som under modererade samtal fick prata om hur de upplever jämställdheten i branschen. Samtalen var mycket intressanta och många viktiga frågeställningar togs upp så som jämställdhet på alla positioner, styrelsearbete, lön, sexuella trakasserier, attityder, beslutsprocesser med mera
 4. Generation Jämställdhet - För en hållbar framtid. För att uppmärksamma att Pekingplattformen fyller 25 år i år lanserar Jämställdhetsmyndigheten en informationskampanj som riktar sig främst till unga vuxna. Kampanjen sätter fokus på sex globala jämställdhetsområden
 5. Mannen, som i ett internt PM skrev att den bristande jämställdheten i it-branschen kan bero på biologiska skillnader mellan könen, bekräftar i ett mejl till nyhetsbyrån R att han sparkats. Han hävdar att den motivering han fått är att han genom sitt inlägg upprätthåller könsstereotyper

IT-branschen har långt kvar till jämställdhet Jeeves ER

Insatser som främjar jämställdhet, utvecklingsmöjligheter för kvinnor och som låter kvinnor ta ledande positioner inom IT-branschen är avgörande för Sveriges framtid. Näringslivet måste genomföra insatser för att kvinnor som är yrkesaktiva idag i högre utsträckning ska vilja, och välja att stanna inom IT-branschen Kodskola för högstadietjejer ska skapa jämställdhet i IT-branschen Pressmeddelande • Jan 25, 2017 14:30 CET I helgen bjöd Claremont in 15 högstadietjejer till kodskola Ökad jämställdhet i branschen När vi går igenom listan av verkställande direktörer för bolag inom spelutveckling för casino, är det få kvinnor som tar plats. Sedan år 2018 har Therese Tillman varit VD över det svenska it-bolaget NetEnt som specialiserar sig inom spelautomater och andra casinospel

Fokus på jämställdhet i ICT-branschen - Compar

Folksam ledande i branschen på jämställdhet mellan könen. 5 juni 2018 Folksam visar vägen bland svenska försäkringsbolag med en jämn fördelning av könen i både Koncernledning och övriga chefsled. Bäst i branschen på hållbarhet. 31 mars 202 Bäst på jämställdhet i branschen TOPICS: jämställdhet Locum nyckeltalsinstitutet. 2019-06-07. Region Stockholms fastighetsbolag Locum har fått utmärkelserna Bäst i fastighetsbranschen och en Excellent arbetsgivare när det gäller jämställda arbetsvillkor av Nyckeltalsinstitutet. Jämfört.

Så får vi fler kvinnliga chefer i it-branschen - här är

Jämställdhet: Backlash för jämställdheten i branschen. Samtliga stora revisionsbyråer påstår att jämställdhet är en prioriterad fråga. Trots det har utvecklingen på delägarnivå stannat upp år 2018. Inför nästa år behöver flera byråer göra kraftansträngningar för att klara sina utställda löften Kodskola för högstadietjejer ska skapa jämställdhet i IT-branschen. Rebecka Wedlund leder affärsområdet Architecture & Development och har mer än 10 års erfarenhet från IT-branschen men upplever att hon saknat kvinnliga förebilder och att det stundtals har varit utmanande att som kvinna så tydligt bryta normen Folksam ledande i branschenjämställdhet mellan könen. 5 juni 2018 | Taggar: I Folksam strävar vi efter mångfald eftersom det speglar ett snitt av vår kundbas och vi är särskilt duktiga på jämställdhet mellan könen. Idag är 48 procent av vårt chefsled kvinnor och koncernledningen är helt jämställd med 50 procent kvinno Jämställdhet är inte ett branschproblem för konsultbranschen. Det menar en av grundarna av konsultfirman Centigo efter SvD:s artikel om bristen på kvinnor i McKinsey. - Det finns bolag som kommit längre än ryggdunkande och bastukultur, säger Johan Waller

Vi vill väcka opinion och vi kommer utmana branschen att

Threat intelligence och jämställdhet i IT-branschen med Recorded Future. av Let's tech-podden | Publicerades 4/30/2019 Spela upp I veckans avsnitt av Let's tech-podden träffar vi Marie Brattberg och Petter Eriksson från det spännande (och hemlighetsfulla) Göteborgsbolaget Recorded Future. Förutom threat intelligence. it-branschen » Jämställdhet; Googleanställd som skyllde bristande jämställdhet i it-branschen på biologiska orsaker fick sparken 8.8.2017 - 14.15. En obundet liberalt borgerlig tidning. Nyheter; Livsstil

På initiativ från branschen har vi på Musiksverige under början av detta år arbetat med ett jämställdhetsprojekt för musikbranschen. I januari höll vi 7 st fokusgruppsmöten med representanter från musikförlag, skivbolag, management, livebolag och organisationer för att ta tempen på hur vi ligger till i frågan om jämställdhet i branschen Pia Höök, jämställdhets- och mångfaldsexpert inom Skanskakoncernen, kommenterar Byggindustrins sammanställning av vd:ar i branschen. 14 Juni 2017, 04:00 Byggherre kan ersättas med byggaktö Branschen jobbar också nära stad och kommun som har jobbat med jämställdhet längre än näringslivet. Hur många bolag inkluderar jämställdhet i affärsstrategin? - Jag tror inte att alla bolag har tydliga strategier och riktlinjer För första gången delar CGI ut pris till Årets IT-kvinna för att hylla de kvinnor som har det där lilla extra. Utmärkelsen kommer tillägnas en kvinna som på något sätt är en förebild och som inspirerar andra i branschen. Anmäl dig själv eller nominera andra kandidater senast den 25 augusti It-branschen hotas av brist på kvinnor. Publicerad 2015-04-02 Foto: Fredrik Sandberg/TT Programmerare har blivit en av de största yrkesgrupperna i Sverige. It.

Snart fullsatt! Event om Gender Balance-utmaningar 5 sep

Duon som ska utbilda branschen i mångfald och jämställdhet. Publicerad: 9 Juni 2020, 08:12. Viktoria Saxby och Christina Knight. I höst lanserar Viktoria Saxby och Christina Knight den digitala utbildningssatsningen TakeTwo - i syfte att skapa ett omtag för hela mediesektorn - film, reklam och nyhetsmedia Frontit främst i branschen på jämställdhet När företaget Cinode sammanställt listan över svenska konsultbolag med flest andel kvinnor, är vi främst i branschen för andra året i rad. I år är det för första gången ett konsultbolag når upp till helt jämn fördelning mellan könen då vi stoltserar med 50 procent kvinnor och 50 procent män

Så ska kvinnorna bli fler inom IT och teknik - Cinod

Statistik - IT&Telekomföretage

Åtta steg för bättre jämställdhet i IT-bolaget Kolleg

 1. Kvinnor och män är i hög utsträckning verksamma inom olika branscher. Vård och omsorg samt utbildning är exempel på branscher där majoriteten av de anställda, 80 respektive 74 procent, är kvinnor. Liknande mönster syns även i kvinnors och mäns företagande
 2. ister Åsa Regnér vid 5050-klubbens nätverksträff för kvinnor i it- och telekombranschen med fokus på kvinnors underrepresentation inom it -sektorn
 3. Nu vill hon utmana normerna i branschen. Undersökning Finansbranschen tappar i jämställdhet. Andelen kvinnor i bankernas ledningsgrupper är 36 procent, visar Finanslivs undersökning. Fyra banker har endast en kvinna i ledningen, och två banker har inga kvinnor alls
 4. verksamhet, känner oss stolta för vad vi gör inom miljöförbättrande åtgärder.. Rolf Gaude, Städchef Uppsala kommun berättade för Kent Möller Andersen, hur de arbetar med jämställdheten i sin städorganisation, med 210 anställda lokalvårdare.. De har digitaliserat, satsat på utbildning, bra städmaterial, maskiner och utrustning, arbetat med att profilera.
 5. Ellevio är en stolt sponsor av föreningen Kraftkvinnorna, ett nätverk vars syfte är att lyfta fram kompetenta kvinnor i energibranschen. Vi har pratat med Anna-Carin Joelsson, chef för affärsutveckling och IT på Ellevio och verksam i Kraftkvinnorna. Hej Anna-Carin, kan du berätta om Kraftkvinnorna? - Syftet med nätverket Kraftkvinnorna är att lyfta fram kompetenta kvinnor i [
 6. ariet Lokalmarknadsdagen i september.; Wallenstam och Atrium Ljungberg bäst i Årets börsbolag Cloetta vann tävlingen Årets börsbolag 2013, som prisar föredömlig.
 7. Jämställdhets- och mångfaldskommittén har instiftat ett uppsatsstipendium i syfte att uppmuntra högskolestuderande som i sitt uppsatsarbete behandlar jämställdhets- och mångfaldsfrågor ur ett för branschen intressant perspektiv. Syftet är även att därigenom sprida kunskap om jämställdhets- och mångfaldsforskningen vidare i.

IT-företag i framkant när jämställdhet blir arbetsmiljöfråga. 14 juni, 2013. Forskare vid Luleå Tekniska Universitet har samarbetat med företag för att ta reda på hur jämställdheten kan främjas i IT-branschen. På IT-företaget Agio i Luleå ingår jämställdhet som ett kvalitetsmått i det systematiska arbetsmiljöarbetet Och parallellt med det står ju många branscher, inklusive teknikbranscherna inför enorma utmaningar vad gäller kompetensförsörjning. Det är tydligt att vi måste tänka om vad gäller inkludering i de här branscherna. Och från #metoo kan vi dra viktiga lärdomar för att se till att teknikbranschen är inkluderande, för alla

Prisade för uppsats om jämställdhet - umu

 1. Jämställdhet. Jämställdhet. Tele2 rankas högst bland OMX30-bolagen för sitt jämställdhetsarbete. Av 2020-05-19. 2020-05-19. Stockholm - Internationella Equileap ger Tele2 ABs (Tele2) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) jämställdhetsarbete en förstaplats bland OMX30-bolagen..
 2. I veckans avsnitt av Let's tech-podden träffar vi Marie Brattberg och Petter Eriksson från det spännande (och hemlighetsfulla) Göteborgsbolaget Recorded Future. Förutom threat intelligence.
 3. IT och telekom är en viktig framtidsbransch som genomsyrar även andra branscher. Det är en bransch där digitaliseringen står i fokus och det i sin tur bidrar till ständig förändring men.
 4. erade branscher . På måndagen under Almedalsveckan höll IT-konsultbolaget Consid tillsammans med Volkswagen Group Sverige ett evenemang med fokus på jämställdhet. Samtalet modererades av Johanna Björnsund, ansvarig för Consids plattform för jämställdhet, Q Rendezvous,.

Rapport jämställdhet it-branschen 2020 Under hösten 2020 släpper jag min rapport över jämställdhetsläget i it-branschen. Är du intresserad att få ta del av den och bli inbjuden till rapportsläppet I samma undersökningar nämns ofta att jämställdhet är svårt, tar tid och kräver komplicerade processer. Att det är svårt verkar vara lika självklart som att det är viktigt. Ingen bransch kan förändras över en natt, men frågan är om vi inte lurar oss själva när vi hela tiden upprepar hur komplicerat det är att behandla människor lika

Under mina år som jämställdhetskonsult har mycket hänt inom jämställdhetsområdet inte minst när det kommer till att mäta graden av jämställdhet. Ett enkelt verktyg som företagen själva kan fylla i efterfrågas. Som kan användas för enklare jämförelser med andra i samma bransch eller för att jämföra sig själv över tid. Nu kan detta verktyg snart vara här Det är viktigt att framhäva de kvinnor inom branschen som är duktiga och brinner för det de gör. Och då inte enbart för att tala om jämställdhetsfrågor. Även om hon inte vill ignorera jämställdhetsfrågan så är det viktigt att ha förebilder som också pratar om teknik, inte endast jämställdhet

Som arbetsgivarorganisation värnar Grafiska Företagen jämställda möjligheter och lönesättningar genom att lyfta perspektiv om jämställdhet i relevanta sammanhang. Grafiska Företagen kan även stå bakom jämställdhetsfrågor inom den egna verksamheten såväl som i branschen som helhet En podcast om jämställdhet av Fanny Widman OM PODDEN. Jag minns så tydligt när tankarna och anledningen till varför jag startade podden väcktes. När jag började inom IT-branschen så gick jag på kundmöten tillsammans med en manlig kollega, han.

Jämställdhetsstatistik - Statistiska Centralbyrå

Skolan måste satsa på it - för jämställdheten Aftonblade

Diskussionerna om nästa strategi inleddes i september 2014 med ett seminarium om en ny strategi för jämställdhet efter 2015, vilket blev startskottet för jämställdhetsutskottets utarbetande av det initiativbetänkande som ledde till att parlamentet den 9 juni 2015 antog en resolution om EU:s strategi för jämställdhet efter 2015 (EUT C 407, 4.11.2016, s. 2) Till innehåll på sidan. Aktuellt. Student; Alumn; Anställd; International websit Det är alltså första gången sedan 2010 som jämställdheten bland delägarna i de största revisionsbyrå­erna inte går framåt. Det svaga resultatet är särskilt anmärkningsvärt med tanke på att branschen de två förevarande åren, 2016 och 2017, gjort betydande framsteg med två procentenheters tillväxt per år Jämställdhet är en fråga om grundläggande rättigheter. Målarna menar att alla ska ha samma rättigheter oavsett kön. Det gäller såväl i arbetslivet såväl som i samhället i stort. Det råder ingen tvivel om att Måleribranschen är en bransch som utgörs av en klart manlig majoritet Hon har fått stor uppmärksamhet för sitt sätt att leda företag med fokus på mångfald, inkludering och jämställdhet. Hon brinner för att få fler kvinnor in i tech-branschen och är en stor inspiration och förebild för många unga kvinnor

Jämställdheten och it-branschen - Anna-Karin Hat

‎Program: Digitala influencer-podden, Avsnitt: Sofie Lindblom, vd ideation360 - innovationsfrakt och jämställdhet i IT-branschen - 16 jul 2018 ‎Sofie och Peter pratar om entreprenörskap, att bygga bolag och inte minst om det som blivit Sofies största fokus genom sitt yrkesliv - innovation Syftet med jämställdhetsindexet är att följa upp jämställdhetsmål kring rekryteringar på ett transparent sätt och att inspirera aktörer i branschen att göra samma sak. - Min uppfattning är att några kollegor i branschen är progressiva men det stora flertalet fegar ur i frågan kring jämställdhet Stipendiet delas ut av en stiftelse som skapades av Byggcheferna 2018 för att hedra minnet av branschföreningen Byggchefernas ordförande under nästan 30 år, Lars Bergqvist, och hans arbete för ökad jämställdhet och mångfald i branschen 2. Sofie Lindblom, vd ideation360 - innovationsfrakt och jämställdhet i IT-branschen. Sofie och Peter pratar om entreprenörskap, att bygga bolag och inte minst om det som blivit Sofies största fokus genom sitt yrkesliv - innovation Det säkraste sättet att säga något om framtiden är att titta bakåt. Historien säger oss att framtiden är jämställd. Genom historien har kvinnor och mäns rättigheter, möjligheter och skyldigheter blivit alltmer lika i Sverige. Jämställdhet betyder att kvinnor och män ska ha samma möjligheter att forma samhället och sina egna liv

Andelen anställda per bransch visar på en något annorlunda fördelning. Två tredjedelar av alla anställda i näringslivet är anställda i tjänstesektorn. Nästan en tredjedel av alla anställda är anställda inom industribranscher medan företag inom jordbruk, skogsbruk och fiske endast har drygt en procent av alla anställda Så vi missade tåget att uppmärksamma vad vi gör på Agero för att bidra till mer jämställdhet i arbetslivet, IT-branschen och samhället i stort. Eller? På Agero är frågan om jämställdhet något som vi jobbar med och vill uppmärksamma 365 dagar per år (eller i alla fall de 230 dagar vi är på jobbet), inte bara den 8 mars

Andelen män i IT-branschen konstant - stor utmaning för

Vi vill vara bäst i branschen på jämställdhet ons, dec 19, 2018 13:51 CET. Från och med 1 januari 2017 är arbetsgivare med mer än tio anställda skyldiga att varje år kartlägga, analysera och dokumentera löneskillnader med avseende på kön i företaget Genium vilja att förändra branschen. Att jämställdhetsfrågan har hamnat i fokus de senaste åren har flera orsaker. Metoo, lönekartläggningar, diskussioner om machostrukturer är några. - Jag upplever att det har skett en stor förändring. Från att vi tidigare bara pratade om jämställdhet har vi gått till att faktiskt göra något

- Brave new businessNu ska det bli mer drag i ventilationsbranschen - vvsforum

Därför är det en självklarhet för oss att arbeta för en jämställd arbetsplats och en jämställd bransch. Vi arbetar aktivt för att förändra branschen, vi driver en kampanj för att få fler företag inom vår bransch att förstå vinsterna med jämställdhet och se vinsterna med att locka till sig och behålla kvinnor och män med olika bakgrund, religion och kultur Hur ser Peab på sin roll i branschen när man pratar om jämställdhet? För oss som samhällsbyggare är jämställdhet en självklarhet, och vi har ett gemensamt ansvar i byggbranschen att vända en mansdominerad kultur till en jämlik sådan. Det är en process som tar tid, men vi har både envishet och tålamod Engelsk översättning av 'jämställdhet' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online Försäkringsjätten bäst i branschen på jämställdhet: Det händer inte av sig själv Genom att föregå med gott exempel kan man också ställa krav på andra. Det är strategin bakom försäkringsjätten Folksams jämställdhetsarbete, berättar koncernchefen Ylva Wessén i podden Di Jämställt Näringsliv

 • Hornbach malmö.
 • Santa lucia sång.
 • Salary englisch.
 • Gehalt psychotherapeut schweiz.
 • Dagobertshausen veranstaltungen 2018.
 • Jodhpurs fodrade.
 • Swedbank strategi.
 • Santos fotboll.
 • Colligent inkasso.
 • Genitive friends.
 • Robbie williams bbc 2016.
 • Google drive download for pc.
 • G20 gipfel orte.
 • My only love song ep 1.
 • Alexa on android.
 • Block biltema.
 • Arzthonorar berechnung.
 • London harry potter studio shop.
 • Gernandtska lyckan lund.
 • Spydigheter webbkryss.
 • Vienna new year concert.
 • Markis hornbach.
 • Mässa uppsala 2018.
 • The reef fredrikshamn.
 • Hotel seestern ahlbeck.
 • Inomhusfärg pris.
 • Vad är en högupplöst bild.
 • Chanel ögonskugga.
 • Exjobbsförslag bygg.
 • Nykläckt kyckling kan inte stå.
 • Isabel boltenstern alexander.
 • Gehalt produktionsmitarbeiter medizintechnik.
 • Pleistocene svenska.
 • Vilket kön blir det test.
 • Vad är montessori skola.
 • Satellitradio sverige.
 • Världens största orm genom tiderna.