Home

Väte atomnummer

Väte - Grundämne i det periodiska systemet illvet

Vad är väte? Väte eller hydrogen är en färg- och luktlös brännbar gas. Väte är universums vanligast förekommande grundämne och det upattas att omkring 88 procent av alla atomer i universum är väteatomer. Väte har atomnummer 1 i det periodiska systemet och vätets kemiska symbol är H Väte (H) är ett grundämne i det periodiska systemet med atomnummer 1 och atommassa 1,00794 u. Klicka här för mer fakta och data om grundämnet Väte och läs vilka kemiska egenskaper Väte (H) har, såsom t.ex. smältpunkt och kokpunkt. Se vilken ämnesklass Väte tillhör Elementet atomnummer 1 är den vanligaste grundämnet i universum. I termer av en ren antal atomer, ca 90% av atomer i universum är väte. Eftersom elementet är så lätt, detta leder till omkring 74% av universum av massan. Vätgas är extremt brandfarlig, men det brinner inte utan närvaro av syre

Atomnummer. Atomnummer refererar till antalet protoner i ett grundämnes kärna, och det är också atomnumret som anger position i det periodiska systemet. Dessa definitioner och begrepp används vanligen inom kemi och fysik, viss kunskap om dessa kan dock vara relevant även om man inte är kemist eller fysiker Atomnummer och masstal för en helium-isotop ! Bilden>llhöger!visar!masstalet,atomnumret och den$kemiskabeteckningen$för$en$viss$isotop$av$ helium Väte. Väte har atomnummer 1, och förekommer som 1 H , 99,985 %, stabil 2 H , 0,015 %, stabil 3 H , halveringstid 12,2 år. Nybildas av kosmisk strålning. Deuterium kallas också tungt väte, och vattenmolekyler som innehåller deuterium kallas tungt vatten

Grundämnen sorterade efter atomnummer: Atomnr: Grundämne: Kemiskt tecken: 1: Väte: H: 2: Helium: He: 3: Litium: Li: 4: Beryllium: Be: 5: Bo Den lättaste atomen är väte, som väger cirka 1 u, vilket innebär att det går nära 6·10 23 väteatomer på ett gram väte. De tyngsta atomerna som har studerats väger nära 300 u. Antalet protoner i kärnan kallas atomnummer och bestämmer vilket grundämne det rör sig om Lista över grundämnen — Atomära egenskaper · Elasticitet · Elektriska egenskaper · Elektronaffinitet · Elektronkonfiguration · Elektronegativitet · Förekomst (i människor) · Goldschmidtklassifikation · Hårdhet · Jonisationspotential · Kristallstruktur · Kärnstabilitet · Ljudhastighet · Magnetism · Maximumvalens · Namnetymologi · Oxidationstillstånd · Produktion.

Eftersom protoner är enheter av materia, atomnummer är alltid hela tal. För närvarande, de varierar från 1 (atomnummer av väte) till 118 (numret på den tyngsta kända element). När fler element upptäcks, kommer det maximala antalet gå högre Atomnummer och masstal: Atomnummer: 1 Masstal: 1 Atomnummer: 1 Masstal: 2 Atomnummer: 1 Masstal: 3 Förekomst: 99,985% 0,015% Mycket små mängder, totalt ca 6 gram i atmosfären. Mer info: Stabil isotop. Den klart vanligaste isotopen av väte. Stabil isotop. Kallas även tungt väte. Vattenmolekyler som innehåller deuterium kallas fö

3. Vad är skillnaden mellan väte och syre - Jämförelse av viktiga skillnader. Nyckelord: Allotrop, atomnummer, elektron, väte, isotoper, neutron, syre, proton, protium. Vad är väte. Väte är ett element med atomnummer 1 och symbol H. Det är det element som finns i toppen av det periodiska bordet Väte har exempelvis atomnummer 1, medan kol har atomnummer 6. I ett en tabell över atomslagen som kallas periodiska systemet är dessa sorterade efter atomnummer. Genom att titta i en sådan tabell kan man alltså enkelt lista ut hur många protoner ett atomslag har Atomnummer och masstal. Med det kemiska tecknet för ett grundämne går det att visa information om grundämnet. Varje hörn runt det kemiska tecknet nedan visar en speciell information. Siffran nere till vänster kallas atomnummer. Atomnumret visar vilket grundämne det är och hur många protoner grundämnet har i atomkärnan Atomnummer är, inom kemi och fysik, antalet protoner i kärnan av en atom av ett grundämne och är därmed identiskt med kärnans elektriska laddning. Atomnumret betecknas vanligen med Z och identifierar ett grundämne. I en oladdad atom är atomnumret också lika med antalet elektroner Väte, eller hydrogen, är det lättaste grundämnet i det periodiska systemet. Det har därför atomnummer 1. Väte utgör också 75 procent av all massa och är därmed det absolut vanligaste förekommande grundämnet i universum

Helium är grundämne nummer två i det periodiska systemet, en färglös och luktlös ädelgas.Ämnet har lägst kokpunkt av alla grundämnen, och endast vid högt tryck övergår det i fast form.. Helium är det näst vanligaste grundämnet i universum. Nytt helium uppstår genom fusionsprocesser i stjärnorna och genom alfastrålning från radioaktiva grundämnen Väte har atomnummer ett. Det betyder att en atom med en proton alltid är väte, oavsett hur många neutroner eller elektroner den har. Nästa grundämne är helium med atomnummer två. Dess atomer har alltid två protoner. Så det är de tre protonerna som gör att det här är.

Väte (H) - Grundämne nr 1 i Periodiska systeme

Fakta Om Väte, Atomic # 1 på det periodiska systeme

atomnummer. atomnummer är ett nummer som är lika med det antal protoner (11 av 48 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se gratis eller Logga in. Information om artikeln Visa Stäng. Källangivelse. väte; isobar; grundämne Litium är det element som är atomnummer 3 i periodiska systemet. Dessa organ varje atom innehåller 3 protoner. Litium är en mjuk, silvrigt, lätt alkalimetall betecknas med symbolen Li. Här finns intressanta fakta om atomnummer 3 Atomnummer är antal protoner som finns i atomkärnan. Atomnumret är ofta överst till vänster i varje grundämne i Periodiska systemet. Antalet protoner i atomkärnan, bestämmer vilket grundämne atomen är ett exemplar av. Antal neutroner kan variera, man får då olika isotoper av ett grundämne. (Alla isotoper av ett grundämne, har i det stora hela samma kemiska egenskaper! -samma atomnummer men olika masstal Atom atomnummer Antal protoner antal neutroner masstal väte, 1 1 0 1 deuterium, 1 1 1 2 tritium, 1 1 2 3 helium, 2 2 2 4 kol-12, 6 6 6 12 kol-13, 6 6 7 13 kol-14, 6 6 8 14 klor-35, 17 17 18 35 klor-37, 17 17 20 3 Väte Svensk definition. Det första grundämnet i det periodiska systemet. Väte har kemiskt tecken H (Hydrogen), atomnummer 1 och atomvikt 1. Det förekommer normalt i form av en färglös, luktfri och smaklös gas, vätgas, med formeln H2. Vätejoner är protoner

Här är en lista över grundämnen som beställts av ökande atomnummer. De namn och elements symboler tillhandahålls. Varje element har en en eller två bokstavssymbol, som är en förkortad form av dess nuvarande eller gamla namnet. Elementnumret är dess atomnummer, vilket är antalet protoner i var och en av dess atomer Väte, med atomnummer 1, har en mycket lättförenlig ensam elektron. Om två väteatomer delar sina elektroner med en syreatom får alla atomer sina yttre skal fyllda och symmetri råder. Resultatet blir då H 2 0 (vatten). En vattenmolekyl bildas. Den elektrokemiska spänningsserien Väte (H) har å andra sidan endast en proton i sin kärna, så dess atomnummer är 1 och det framträder i början av det periodiska bordet. Atomnumret för varje element, vilket är antalet protoner i dess kärna, visas bredvid dess symbol i tabellen Vad är väte. Väte är ett kemiskt element som har atomnummer 1 och ges i symbolen H. En väteatom är sammansatt av ett proton och inga neutroner i kärnan; den har en elektron i sin 1: e omlopp. Elektronkonfigurationen av väte ges som 1s 1. Väte är ett s-blockelement i det periodiska bordet. Atomvikten av väte är 1,00794 amu Svavel (S) är ett grundämne i det periodiska systemet med atomnummer 16 och atommassa 32,065 u. Klicka här för mer fakta och data om grundämnet Svavel och läs vilka kemiska egenskaper Svavel (S) har, såsom t.ex. smältpunkt och kokpunkt. Se vilken ämnesklass Svavel tillhör

Både väte och deuterium består av en proton och en elektron. Atomnumret är lika med 1. Båda atomerna har bara s orbitaler. Båda atomer kan hittas i former av vatten. Skillnad mellan deuterium och väte Definition. deuterium: Deuterium är en stabil isotop av väteelement. Väte:Väte är ett kemiskt element med atomnummer 1. Atomisk mass Än idag består universum (den synliga materian man känner till) till 99 % av de lätta grundämnena väte (atomnummer 1) och helium (atomnummer 2) från denna tid. Observera att Big Bang inte utspelade sig i ett redan existerande universum utan universum är resultat av inflationen och expansionen

äMnenas små beståndsdelar mer än grund 1

Atomnummer

Det finns olika enheter för att beskriva hur mycket man har av något 12!st!molekyler=1 dussinmolekyler. 20!st!molekyler= 1 tjogmolekyler. 6,022 *1023!molekyler= 1 molmolekyler Teckenförklaring för ämnen ↓ 1. H - Väte 2. He - Helium 3. Li - Litium 4. Be - Beryllium 5. B - Bor 6. C - Kol 7. N - Kväve 8. O - Syre 9. F - Fluor 10. Ne - Neon 11. Na - Natrium 12. Mg - Magnesium 13. Al - Aluminium 14. Si - Kisel 15. P - Fosfor 16. S - Svavel 17. Cl - Klor 18. Ar - Argon 19. K - Kalium 20. Ca - Kalcium 21. Sc - Skandium 22. Ti - Titan 23. V - Vanadin 24. Cr - Krom 25.

Väte har atomnummer 1, dvs en proton och en elektron. Två väteatomer kan koppla ihop sig och dela elektroner. Elektronparbindning. H. 2 O MolekylbindningSyre med atomnummer 8 har 2 elektroner i K-skalet och 6 valenselektroner i L-skalet Atomers massa mäts av praktiska skäl ofta i atommassenheten (u), som är ungefär 1,66·10 −27 kg. Den lättaste atomen är väte, som väger cirka 1 u, vilket innebär att det går nära 6·10 23 väteatomer på ett gram väte. De tyngsta atomerna som har studerats väger nära 300 u. Antalet protoner i kärnan kallas atomnummer och bestämmer vilket grundämne det rör sig om Atomnummer Masstal Symbol Massa Väte: 1: 1: H: 1 u Deuterium: 1: 2: H: 2 u Tritium * 1: 3: H: 3 u Tetranium/Quadium * 1: 4 H: 4 u * dessa ämnen är syntetiska, dvs de har skapats av människan. Hos de flesta grundämnena varierar antalet neutroner i. Masstal, atomnummer, kemisk beteckning Ovan visas den kemiska beteckningen för klor (Cl). Runt omkring klor visas ett antal bokstäver. A = Atomnummer. Atomnumret visar antalet protoner i kärnan. 1 H (väte) och 2 He (helium). Z = Masstal Notera att alla dessa delar inte visas på samma gång. Om man kollar på enskilda atomer/joner kan informationen om masstal och atomnummer förekomma. Om man däremot kollar på kemiska ämnen och föreningar så förekommer oftast bara informationen som skrivs till höger, dvs laddning och antal atomer. 2

Helium (He) är ett grundämne i det periodiska systemet med atomnummer 2 och atommassa 4,002602 u. Klicka här för mer fakta och data om grundämnet Helium och läs vilka kemiska egenskaper Helium (He) har, såsom t.ex. smältpunkt och kokpunkt. Se vilken ämnesklass Helium tillhör Allt var bara en blandning av elementarpartiklar. Efterhand, när universum expanderade och materian spreds, svalnade universum och atomer kunde bildas. Än idag består universum (den synliga materian man känner till) till 99 % av de lätta grundämnena väte (atomnummer 1) och helium (atomnummer 2) från denna tid

Isotop - Wikipedi

 1. Väte som har atomnummer 1 Syre som har atomnummer 8 Ununoktium som har atomnummer 118 Excitation deexcitation Spektrallinje. Kontinuerligt spektrum. Emissionslinjer. Absorptionslinjer. Det elektromagnetiska spektrumets olika våglängder; synligt ljus i detalj
 2. Neon (Ne) är ett grundämne i det periodiska systemet med atomnummer 10 och atommassa 20,1797 u. Klicka här för mer fakta och data om grundämnet Neon och läs vilka kemiska egenskaper Neon (Ne) har, såsom t.ex. smältpunkt och kokpunkt. Se vilken ämnesklass Neon tillhör
 3. A = Atomnummer. Atomnumret visar antalet protoner i kärnan. 1 H (väte) och 2 He (helium). Atomnumren ökar längs varje period enl. 1 H, 2 He, 3 Li, 4 Be, 5 B, 6 C, 7 N, 8 O, 9 F, 10 Ne, 11 Na, etc.. Z = Masstal
 4. Atomnummer och masstal. Vi sa att atomkärnan innehåller protoner och neutroner. proton i kärnan. Den näst enklaste har två. Nästa har tre, och så vidare. Dessutom har alla atomer utom vanligt väte ett antal neutroner i kärnan. Det allra enklaste grundämnet är vanligt väte. Kärnan består av bara en enda proton och ingen neutron

Grundämnen sorterade efter atomnummer

Atom - Wikipedi

Lista över grundämnen - Wikipedi

 1. väte 1 u. Vattnets kemiska formel är H 2 O. Formelmassan är: 1+1+16 = 18 unit ex 2. Metan CH 4. Kol har atomvikten 12 u och väte 1 u. Formelmassan är = 12+1+1+1+1= 16 unit Begrepp och svåra ord: Grundämne, isotop, radi-oaktiv, kemiskt tecken, masstal, atomnummer, jonladdning, molekyl, partikel, formelmassa, unit Fördjupnin
 2. I vätebombens barndom användes olika isotoper av väte (varav namnet). Numera används litiumdeuterid, en isotop av grundämnet litium med atomnummer 3. Det är en process som i slutändan ger helium och snabba neutroner. LÄS MER: Nordkorea: Testerna - ett gåvopaket till US
 3. Grundämnen- atomnummer- kemiskt tecken - en övning gjord av ElsaToerien på Glosor.eu

Vad är atomnummer? Så här fungerar de

 1. Det är viktigt att komma ihåg att skalen i regel fylls på från K-skalet och utåt. Det kan vi visa med nedanstående tabell över atomslagen med atomnummer 1-18. För atomer med högre atomnummer än så fylls dock skalen på ett lite mer oregelbundet vis
 2. Om man vet atomnummer och masstal, kan man räkna ut antalet neutroner i kärnan. Men i varje urankärna, oavsett hur många neutroner den innehåller, Den enklaste atomen är väte som har atomnummer och består av en. Eftersom man inte entydigt kunde bestämma hur många atomer av ett visst slag,
 3. Kol har atomnummer 6 och väte har atomnummer 1. 16. Vad är det för skillnad på en blandning och en kemisk förening? 17. Vad menas med att massan alltid är konstant i en kemisk reaktion? 18. Vad menas med att en reaktion är exoterm eller endoterm? 19. Vad är en katalysator? 20. I vilken grupp hittar man: a. Alkalimetallerna? b. Ädelgaserna
 4. Grundämnet väte, som har 1 proton i sin kärna, har atomnummer 1. Vad tror du att grundämnena kol och syre har för atomnummer? Trots att atomen är så liten så kan man väga en atom. Men det är inte praktiskt att använda kg eller g för att mäta dess vikt så man har hittat på en speciell atommassenhet u (= unit)
 5. Väte kan bland annat beskrivas som en gas (H). Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av väte och se exempel på hur ordet används i det svenska språket

Skillnad mellan väte och syre - Skillnad Mellan - 202

Namn: Guld - från svenskans gul Atomnummer: 79 Kemisk symbol: Au. Guld är en metallgul och i ren form mycket mjuk metall som mycket enkelt kan formas. Ett enda gram kan hamras ut till ett tunt lager guldfolie (bladguld) som täcker en kvadratmeter Syre förenas med andra ämnen i oxidationsreaktioner. Rost, hydratiserad järnoxid, skapas när järn oxiderar tillsammans med vatten. Förbränning kan ske när ett ämne förenas snabbt med syret i luften. Till exempel brinner väte i syre och bildar vatten, och metan brinner i syre och bildar vatten och koldioxid Väte, som är grundämnet med atomnummer ett, har en proton i kärnan och en elektron som snurrar omkring den. Helium, det andra grundämnet i ordningen, har två protoner i kärnan och två. vätets en färg- och luktlös, brännbar gas , och det lättaste grundämnet , med symbolen H , atomnummer 1 och atomvikten 1.00794 Sammansättningar: vätgas , vätebom

Protoner - Naturvetenskap

 1. De är ämnen med atomnummer från 1 (väte) till 92 (uran). Dessa är antingen stabila eller har så lång halveringstid att de ännu inte hunnit sönderfalla sedan de bildades. I acceleratorer har man sedan 1937 framställt grundämnena 43 (teknetium), 61 (prometium) och de med atomnummer från 93 till 110, bl.a. plutonium
 2. Väte (H) har å andra sidan bara en proton i sin kärna, så dess atomnummer är 1, och det visas i början av det periodiska systemet. Atomnumret för varje element, som är antalet protoner i dess kärna, visas bredvid dess symbol i tabellen. Om atomnumret inte var där,.
 3. Icke-metallen väte placeras även här pga. att den bara har en valenselektron, men den skulle lika gärna kunna ha placerats i grupp 17 - halogenerna. Typiskt för ämnena i gruppen är att de alla är silverfärgade med metallglans (när snittytan är färsk), har en hög elektrisk ledningsförmåga och är mjuka med en låg densitet, alltså liten mängd massa per volymenhet

Isotoper - Ugglans Fysi

 1. Väte är det första elementet i det periodiska bordet med atomnummer 1. Det betyder att väte har en proton i sin kärna. Deuterium är en stabil isotop av väte. Eftersom isotoper är atomer av samma element som har samma antal protoner och olika antal neutroner, är både väte och deuterium sammansatta av en proton per varje kärna
 2. Atomnummer, masstal och massa download Report Comment
 3. Väte: Väte är ett kemiskt element som har atomnummer 1 och representeras av symbolen H. Atomnummer. Helium: Atomnumret av helium är 2. Väte: Atomantalet väte är 1. Atomvikt. Helium: Atomvikten av helium är 4,002602 amu. Väte: Atomvikten av väte är 1,00794 amu. Föreningar. Helium: Helium existerar som en monatomisk gasformig substans
Kemi net21-uppgift

Atomnummer - Wikipedi

Interaktivt periodiskt system med dynamisk utformning som visar namn, elektroner, oxidationstal, visualisering av trender, orbitaler, isotoper, sökfunktion. Klicka här för komplett beskrivning Elektronkonfiguration anger hur elektronerna i en atom av visst atomnummer är arrangerade. Konfigurationen påverkar ämnets fysiska och kemiska egenskaper och bestämmer i vilken grupp och period i det periodiska systemet ämnet inplaceras.. Sedan 1920-talet används kvantfysik för att beskriva elektronkonfigurationen med hjälp av vågfunktioner (elektronmoln) och kvanttal

Figur 2: De viktigaste isotoperna av väte och deras massnummer. Bortsett från det finns det några ämnen som heter isobars. Dessa är atomer av olika element som har samma massnummer, men de är olika i deras atomnummer Nyckelord: Allotrop, atomnummer, elektron, väte, isotoper, neutron, syre, proton, protium. Vad är väte. Väte är ett element med atomnummer 1 och symbol H. Det är det element som finns i toppen av det periodiska bordet. Väte har tre naturligt förekommande isotoper. De är protium, deuterium och tritium

Det periodiska systemet - Vad är det periodiska systemet

Atomnummer (Kemi) - en övning gjord av mathilda2003 på Glosor.eu Väte och helium är de vanligaste grundämnena i universum, men hur bildas de tunga grundämnena? Dessa processer kan dock bara fungera upp till järn, som har atomnummer 26. Det beror på att fusionsprocesser med utgångspunkt i järn förbrukar mer energi än de utvecklar Väte - H , atomnummer 1. Syre - O , atomnummer 8. Vatten - H2O , 4 & 5. Vårt klimat påverkas av havsströmmar, såväl varma som kalla. För om det finns varma havsströmmar/källor (Golfströmmen tex.) blir klimatet såklart varmare och mildra men om kallare havsströmmar sveper förbi blir det både kallare och torrare klimat så.

No 9c: Atomen och periodiska systemet

Helium - Wikipedi

Molybden (Mo) är ett grundämne i det periodiska systemet med atomnummer 42 och atommassa 95,96 u. Klicka här för mer fakta och data om grundämnet Molybden och läs vilka kemiska egenskaper Molybden (Mo) har, såsom t.ex. smältpunkt och kokpunkt. Se vilken ämnesklass Molybden tillhör Kemiska beteckningar och atomnummer. The exercise was created 2019-12-11 by petterbirgersson. Question count: 17. Click Learn the words. Type Spell the words. Listen Listen. Games Väte H - atomnummer 1. Helium He - atomnummer 2. Kväve N - atomnummer 7. Syre O - atomnummer 8. Neon Ne - atomnummer10. All None Save H (väte) H (väte) VÄTE atomnummer 1 beteckning H 1 elektron 1 proton Väte är det minsta och lättaste ämnet i hela universum. I universum som helhet utgör väte 90 % av antalet atomer, motsvarande 75 % av den sammanlagda massan. På jorden finns det mesta vätet i vårt vatten Väte är det lättaste och vanligaste grundämnet i universum, och det som bildades först av alla i Big Bang. Följaktligen har det atomnummer ett

PPT - Kemins grunder PowerPoint Presentation, free

Atomnummer, masstal, isotoper och atommassa Kemilektioner. Loading... Unsubscribe from Kemilektioner? Cancel Unsubscribe. Working... Subscribe Subscribed Unsubscribe 2.09K. Loading. Atomnummer - en övning gjord av Alizeber på Glosor.eu. Glosor.eu använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår hemsida

Kemi - Atomnummer, masstal och isotope

Förhållandet mellan atomnummer och smältpunkt har undantag både över perioder och i enkla rader. Övergångsmetaller följer inte smältpunktstrenderna, kommer individuella temperaturer varierande vildt. Väte har inte en smältpunkt Emissionsspektrum Syfte: Vi skulle exitera fler ämnen och studera deras spektrum för att få en djupare förståelse om hur ljus bildas. Material: • stativ • spektrometer • spänningskub • mobilkamera • urladdningsrör (med argon, neon, väte, helium och kvicksilver) Utförande: 1. Hela rummet mörklades så gått det gick, för att bara f man i molekyler : två atomer väte och en atom syre blir en vattenmolekyl. I blandningar finns det flera olika slags molekyler. Fakta om det periodiska systemet Periodiska systemet är en tabell över grundämnen/element . De olika ämnena är ordnade efter stigande atomnummer, det vill säga antalet protoner i atomens kärna. Den första.

Vätets tre isotoper

väte fått atomnummer 1 i det periodiska systemet. Någonstans utanför kärnan rör sig elektronen med stor hastighet.På ett visst avstånd från kärnan är det störst chans att hitta elektronen.Detta område kallas för . elektronskal.Elektron-skalen betecknar olika . energinivåe Grundämnena som har atomnummer 94-118 har aldrig hittats i naturen utan bara framställts i laboratorier. (113, 115, 117 och 118 fick sina namn först 2016.) Naturliga metaller Resten av grundämnena finns naturligt på jorden, även om vissa av dem är väldigt ovanliga Atomen består av elementarpartiklar. Dessa delar utgör atomens atomnummer och masstal. Text+aktivitet för årskurs 7,8, Leta reda på atomnummer och masstal för de olika grundämnena och fyll i tabellen nedan. Elektroner i de olika skalen!! Grundämne: Atomnr: Masstal: Protoner: Neutroner: Elektroner: K (2) L (8) M (8) N: Väte : Tungt väte : Tretungt väte : Litium : Natrium : Beryllium : Mangan : Bor : Aluminium : Kol : Kise

Atommassa och mängd - Naturvetenskap

Atomnummer är, inom kemi och fysik, antalet protoner i kärnan av en atom av ett grundämne och är därmed identiskt med kärnans elektriska laddning. Atomnumret betecknas vanligen med Z och identifierar ett grundämne. I en oladdad atom är atomnumret också lika med antalet elektroner.. Atomnumret, Z, skall inte förväxlas med masstalet A, som är antalet nukleoner, det totala antalet. Varje element har ett unikt atomnummer tryckt ovanför den kemiska förkortningen på det periodiska bordet. Till exempel är den vanligaste isotopen av väte H-1, vilket betyder att atomen har en proton och inga neutroner, men H-2 och H-3-isotoper existerar även med en respektive två neutroner Ordförklaring - Väte. En färg- och luktlös, brännbar gas, och det lättaste grundämnet, med symbolen h, atomnummer 1 och atomvikten 1.00794. Fonetiskt uttal av Väte. Väte uttalas fonetiskt: ²vạ̈:t

Vad är Atomer? Genom historien har det funnits olika funderingar kring vad föremålen i vår värld består av, och ursprunget för ordet atom kommer från grekiskan och avser något litet och odelbart. Funderingar kring konceptet har förekommit sedan fyra eller fem sekel före vår tideräkning, bland annat av Demokritos i Grekland.. Den nutida förståelsen av atomer är förhållandevis ny Atom typer Allt i universum, förutom energi, är gjord av ärende. Består av molekyler, som i huvudsak är grupper av små partiklar som kallas atomer. Därför göra atomer upp praktiskt taget allt som människor se, röra, känna och lukta, inklusive människor själva Atomnummer: 2 Kemisk symbol: He Helium är en färglös och luktlös gas som har den ovanliga äran att ha upptäckts på solen innan den upptäcktes på jorden. Helium har troligtvis spelat en roll i utvecklingen av lufttrafiken som vi känner den i dag, då USA som är världens största producent av helium under 1920-talet och 1930-talet inte ville sälja helium till Tyskland Atomnummer Beteckning Atommassa Svenskt namn Engelskt namn 1 H 1,008 väte hydrogen 2 He 4,003 helium helium 3 Li 6,941 litium lithium 4 Be 9,012 beryllium beryllium 5 B 10,81 bor boron 6 C 12,01 kol carbon 7 N 14,01 kväve nitrogen 8 O 16,00 syre oxygen 9 F 19,00 fluor fluorine 10 Ne 20,18 neon neon 11 Na 22,99 natrium sodiu Kolatomen har 6 protoner i kärnan och syre har 8 protoner Atomnummer = antalet protoner = antalet elektroner ex. Litium (Li) har atomnummer 3: Grundämne Antal protoner Antal neutroner Atommassa Väte, H 1 0 1u Helium, He 2 2 4u Litium, LI 3 4 7u Kol, C 6 6 12u 12. Isotoper • En väteatom består alltid av 1 proton.

Instuderingsfrågor – Atomfysik - lagnebo
 • Remotekabel bilstereo.
 • Utöka bolån amorteringskrav.
 • Genomsnitt wiki.
 • Olaga frihetsberövande lag.
 • Nya scania p serien.
 • Stenkil of sweden.
 • Montpellier hsc feminines.
 • Pippi långstrump visor.
 • Work and travel neuseeland krankenschwester.
 • Mtb gardasee 2017.
 • Anatolij onoprijenko.
 • Belize language.
 • Iwo jima fight.
 • Android oreo samsung s8 sverige.
 • Baggen softbelt race.
 • Catfish tv show watch online.
 • Självhäftande krokar mässing.
 • Arc game.
 • Japanskt prydnadsgräs.
 • Stadt menden telefonnummer.
 • Ohrspeicheldrüsenentzündung homöopathie.
 • Klassiska jullekar.
 • 100kr gratis utan insättning.
 • Lustiges zum 60. geburtstag.
 • Can't find bluetooth device iphone 6.
 • Frisörer nacka.
 • Vilket kön blir det test.
 • Kameruns bästa fotbollsspelare.
 • Батман завинаги.
 • Lg 55uh850v test.
 • 2cv treffen 2018.
 • Sbk tävling agility.
 • Adenomyos graviditet.
 • Pulitzerpriset 2015.
 • Adhd fritid.
 • Rotate video windows media player.
 • Damm i lungan.
 • Drottning margareta klänning.
 • Tsv husum trampolin.
 • Wincc grafiken download.
 • Lady hamilton apartments stockholm.